Învățămîntul în limba rusă
Proiectul Institutului de Stat de limbă rusă   A. 

Misiunile portalului:

Învățarea limbii ruse ca limbă străină, popularizarea și promovarea limbii ruse și a învățămîntului în limba rusă din lume.

Portalul «Învățămîntul în limba rusă» reunește platforma învățămîntului la distanță a limbii ruse, sistema perfecționării la distanță a profesorilor de limbă rusă, sistema cursurilor on-line în masă în limba rusă pentru oameni de vîrste diferite, care studiază limba rusă și rețeaua de socializare pentru comunicările tematice ale utilizatorilor de portal.

Portalul oferă posibilități:

  • Fiecărui doritor:
  • - să învețe limba rusă individual sau sub conducerea unui tutore autoritar;
  • - să treacă testarea la cunoștințele de limbă rusă și să primească certificat, care va confirma nivelul dvs;
  • - să primească cunoștințe pentru diferite tematici la cursurile on-line în limba rusă;
  • - să devină partener al portalului, declarînd despre sine și participînd la proiectele realizate pe portal din sfera învățării, promovării și păstrării limbii ruse;
  • Pentru profesorul de limbă rusă ca limbă străină:
  • - să se perfecționeze în domeniul activității profesionale, însușind una sau cîteva programe de perfecționare prezentate pe portal .
  • Pentru specialistul aliat cu profesia de filolog:
  • - să treacă pregătirea profesională și să obțină dreptul de a îndeplini activitatea profesională în sfera predării limbii ruse ca limbă străină.