تحصیل به روسی
پروژه آموزشگاه دولتی
زبان روسی

ماموریت پورتال:

آموزش زبان روسی به عنوان زبان خارجی، تعمیم و ترویج زبان روسی و آموزش به زبان روسی در سراسر جهان

پورتال «آموزش به روسی»، پلت فرم از راه دوره آموزش زبان روسی را متصل می کند به سیستم افزایش از راه دور ارزیابی اساتید زبان روسی، به سیستم عمومی دوره های آنلاین به زبان روسی برای اشخاص در سنین مختلف که زبان روسی را مطالعه می کنند و شبکه های اجتماعی برای ارتباط موضوعی کاربران پورتال.

پورتال این امکان را فراهم می آورد: