Kształcenie po rosyjsku
Projekt Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. А. S. Puszkina

Misja portalu:

Nauczanie języka rosyjskiego jako obcego, popularyzacja i promowanie języka rosyjskiego i kształcenia w języku rosyjskim w świecie.

Portal «Kształcenie w języku rosyjskim» łączy platformę dystansowego nauczania języka rosyjskiego, system dystansowego podniesienia kwalifikacji lektorów/wykładowców języka rosyjskiego, system kursów on-line w języku rosyjskim dla ludzi w różnym wieku, uczących się języka rosyjskiego, i sieci społecznościowe, by umożliwić kontakt użytkowników portalu.

Portal umożliwia:

  • Dla każdego, kto chcę:
  • - nauczyć się języka samodzielnie czy z pomocą doświadczonego tutora;
  • - przejść test z języka rosyjskiego i dostać certyfikat, potwierdzający Twój poziom;
  • - uzyskać wiedzę z różnych tematśw na otwartych kursach on-line w języku rosyjskim;
  • - zostać partnerem portalu, opowiedzieć o sobie, zgłosić swój udział w projektach portalu, poświęconych badaniom, promowaniu i zachowaniu języka rosyjskiego;
  • Dla lektora języka rosyjskiego jako obcego:
  • - podnieść kwalifikację, zaliczając jeden czy kilka programów podniesienia kwalifikacji na portalu.
  • Dla absolwentów kierunków filologicznych i pedagogicznych:
  • - przekwalifikować się i pracować jako lektor języka rosyjskiego jako obcego.