Rus dilində tədris
Dövlət А. С. Puşkin adına
Rus Dili

Portalın missiyası:

Rus dilinin xarici dil kimi öyrədilməsi, rus dilinin və rus dilində təhsilin dünyada populyarlaşdırması və irəlilədilməsi.

”Rus dilində təhsil” portalırus dilinin distant təhsili platformasını, rus dili müəllimlərinin ixtisasartırma distant sistemini, rus dilində rus dilini öyrənən müxtəlif yaşlı adamlar üçün kütləvi onlayn-kursların sistemini və portalın istifadəçilərinin mövzulu ünsiyyəti üçün social şəbəkəni birləşdirir.

Portal imkan yaradır: