Giáo dục bằng tiếng Nga
Dự án của trường Viện tiếng Nga Quốc gia
mang tên А. С. Pushkin

Sứ mệnh của Cổng thông tin điện tử:

Dạy tiếng Nga như là một ngoại ngữ, truyền bá và nâng tầm tiếng Nga và giáo dục bằng tiếng Nga lên tầm quốc tế.

Cổng thông tin điện tử "Giáo dục bằng tiếng Nga" kết nối chương trình dạy tiếng Nga từ xa, hệ thống nâng cao trình độ nghiệp vụ từ xa đối với giảng viên tiếng Nga, hệ thống các khóa học trực tuyến bằng tiếng Nga trên quy mô lớn dành cho người học tiếng Nga ở mọi lứa tuổi, và mạng xã hội cho phép người dùng Cổng thông tin thảo luận theo chủ đề.

Cổng thông tin điện tử cho phép:

  • Những người có nhu cầu được:
  • - tự học tiếng Nga hoặc có giáo viên uy tín giảng dạy;
  • - làm bài kiểm tra kiến thức tiếng Nga và nhận văn bằng xác nhận trình độ của bạn;
  • - tích lũy kiến thức về những chủ đề khác nhau từ những khóa học mở trực tuyến онлайн-курсах bằng tiếng Nga;
  • - khẳng định bản thân, tham gia vào các dự án trong lĩnh vực nghiên cứu, nâng tầm và bảo tồn tiếng Nga được hiện thực hóa trên Cổng thông tin điện tử và trở thành cộng tác viên của Cổng thông tin điện tử;
  • Giảng viên tiếng Nga như là một ngoại ngữ được:
  • - nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp bằng cách nắm vững một hoặc một vài chương trình nâng cao trình độ nghiệp vụ có trên Cổng thông tin điện tử.
  • Chuyên gia liên quan đến ngành Ngữ văn được:
  • - bồi dưỡng nghiệp vụ và được quyền thực hiện hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Nga như là một ngoại ngữ.