Образование на русском
Проект на Държавния институт за
руски език  А. С. "Пушкин"

Мисия на портала:

Обучаване на руски език като чужд, популяризация и напредване на руския език и образованието на руски език в света.

Порталът «Образование на руски език» обединява платформата за дистанционно обучение на руски език, система за дистанционно повишаване на квалификацията на преподавателите на руския език, система за масови онлайн-курсове на руски език за хора различна възраст, изучаващи руския език, и социална мрежа за тематично общуване на ползвателите на портала.

Порталът предоставя возможност:

  • За всеки желаещ:
  • - да се обучи на руски език самостоятелно или под ръководство на авторитетен тютор;
  • - да мине тестиране за знание на руски език и получи сертификат, потвърждаващ вашето ниво;
  • - да получи знания по различни тематики на открити онлайн-курсове за руски език;
  • - да стане партньор на портала, като заяви за себе си и вземе участие в реализираните на портала проекти в областта на изучаване, напредване и съхраняване на руския език;
  • На преподавателя на руски език като чужд:
  • - да повиши квалификацията в областта на професионалната дейност, като усвои една или няколко представени на портала програми за повишаване наквалификацията.
  • На специалиста с междинна с филологията професия:
  • - да мине професионална преподготовка и получи правото да осъществява професионална дейност в областта на преподаване на руския език като чужд.