Puşkinin dilində oxumaq, yazmaq, danışmaq nə düşünmək öyrənin

Onlayn-təhsilə indicə başlayın

Təlimə başlamaq

Biliklərinizi yoxlayın

Nədən başlamağınızı bilmirsiniz? Testi keçin və rus dili səviyyənizi təyin edin.
Artıq səviyyənizi bilirsiniz? Yoxlayın, sertifikat testi keçməyə hazırsınız (TRDXDK)?

Testi keçməzdən qabaq qeydiyyatdan keşin

Актуальный русский: живая лексика и нескучная грамматика!

Подпишитесь на рассылку и будьте в курсе свежих новостей, популярных песен и фильмов!

Зарегистрируйтесь, чтобы подписаться

A 1 Elementar
  Siz biləcəksiniz:
 • rus dilində necə oxumaq və yazmaq
 • rus səsləri, sözləri və ifadələri necə tələffüz etmək
 • rus dilində sadə mətnləri necə qurmaq və başa düşmək
 • tipik gündəlik situasiyalarda nə demək və özünü necə aparmaq
A 2 Baza
  Siz bacaracaqsınız:
 • sadə cümlələr ilə rus dilində özünüz və ailəniz haqqında danışmaq
 • məişət ünsiyyəti situasiyalarda söhbəti davam etmək
 • əsas həyat sahələri ilə bağlı informasiyaya qulaq asaraq başa düşmək
 • sadə sualları istifadə edərək həmsöhbətdən sizə lazımı məlumatı almaq
B 1 I sertifikat
  Siz bacaracaqsınız:
 • sevimli kitab ya sevimli film haqqında səlis danışmaq
 • sizi maraqlandıran mövzu haqqında fikirlərlə dölüşün
 • işdə və təhsil alan zamanı rusların danışıqlarını başa düşmək
 • Rusiyada olanda situasiyaların çoxusunda söhbəti davam etmək
B 2 II sertifikat
  Siz bacaracaqsınız:
 • Dar ixtisas mətnlərin məzmununu başa düşmək
 • dil daşıyıcılarla çətinlik çəkmədən tez və birdən danışmaq
 • o ya digər problem üzrə nöqteyi-nəzərinizi dəlil ifadə etmək
 • müxtəlif maraqlı mönzu ilə bağlı kommentari və ətraflı məlumat vermək
C 1 III sertifikat
  Siz bacaracaqsınız:
 • rus klassiklərinin yazdıqlarını başa düımək
 • elmi və peşə terminləri istifadə edərək tez və birdən danışmaq
 • rus kolleqalarla peşə ilə bağlı mövzular haqqında sərbəst danışmaq
 • elmi mövzular üzrə səlis və məntiqi çıxış etmək
C 2 IV sertifikat
  Siz bacaracaqsınız:
 • eşidilən və oxunulan hər şeyi başa düşmək
 • elmi məqalələr yazmaq
 • çətin danışıq situasiyalarda məna incəliklərinə fikir vermək
 • müəllim fəaliyyətini aparmaq

После успешного освоения онлайн-курса слушатель может получить сертификат, подтверждающий прохождение обучения по данному курсу (образец).