Пушкиндин тилинде окууга, жазууга, сүйлөөгө жана ойлоого үйрөнгүлө

Азыртан баштап онлайн окууну баштаңыз

Окутууну баштоо

Өз билимиңерди текшергиле

Сиз эмнеден баштоо керек экенин билесизби? Тесттен өтүп, сиздин орус тили боюнча деңгелиңизди аныктаңыз. .
Өз деңгелиңизди билесизби? Сиз сертификацияланган тестти (ТРКИ) тапшырууга даяр экендигиңизди текшериңиз.

Тестен өтүүнүн алдында катталыңыз

Актуалдуу орус тили: жандуу сөздүк жана кызыксыз грамматика!

Байланышка жазылгыла жана жаңы жаңылыктарды, белгилүү ырларды жана тасмаларды билип тургула

Жазылуу үчүн каттоону өткүлө

A 1 Башталгыч
  Сиз билесиз:
 • орусча кантип окуу жана жазуу керек
 • орус тыбыштарын, сөздөрүн жана айтымдарын кантип айтуу керек
 • орус тилинде жөнөкөй тексттерди кантип түзүү жана түшүнүү керек
 • күндөлүк типтүү кырдаалдарда өзүңдү кандай алып жүрүү жана сүйлөө керек
A 2 Негизги
  Сиз биле аласыз:
 • өзү жана үй-бүлө тууралуу орусча жөнөкөй айтымдарды айтып берүү
 • оозеки кептин кырдаалдарында сүйлөшүүнү колдоо
 • Негизги жашоо тармактары менен байланышкан маалыматтарды угуу аркылуу кабыл алуу
 • жөнөкөй сүйлөмдөрдү колдонуу менен, аңгемелешүүчүдөн сизге керектүү маалыматты билүү
B 1 Iсертификация
  Сиз биле аласыз:
 • жакыш көргөн китеп же кино тууралуу маңыздуу айтып берүү
 • сизди кызыктырган тема тууралуу ой бөлүшүү
 • орустар иште жана окууда эмне тууралуу сүйлөшүп жатканын түшүнүү
 • Россияда болгондо, көпчүлүк учурларда сүйлөшүүнү колдоо
B 2 II сертификация
  Сиз биле аласыз:
 • тар адистик тексттердин маанисин түшүнүү
 • эч кандай кыйынчылыктарды сезбей, даярдыксыз жана бат сүйлөө
 • тигил же бул көйгөйгө өз көз карашты далилдер менен билдирүү
 • Сизди кызыктырган темаларга ар кандай билдирүүлөрдү түзүү жана түшүндүрмүлүп берүү
C 1 III сертификация
  Сиз биле аласыз:
 • орус классиктери эмне тууралуу жазгандын түшүнүү
 • илимий жана кесипкөй терминдерди пайдалануу менен, бат жана даярдыксыз сүйлөө
 • Орус кесиптештер менен кесипкөй темларга эркин сүйлөшүү
 • илимий темаларга байланыштуу жана акыл-ой баяндамаларын кылуу
C 2 IV сертификация
  Сиз биле аласыз:
 • бардык уккан дана окугандарды түшүнүү
 • илимий макалаларды жазуу
 • татаал кептик кырдаалдардын мазмундук кошумча белгилерин белгилөө
 • окутуучулук ишмердүүлүктү алып баруу