Учите се да четете, пишете, говорите и мислите на езика на Пушкин

Започнете да се учите онлайн направо сега

Да се започне обучението

Проверете своите знания

Не знаете, от какво да се започне? Преминете теста и определете вашето ниво за владеене на руския език.
Вече знаете своето ниво? Проверете, готови ли сте да предадете сертификационният тест (ТРКИ).

Регистрируйте се, преди да минете теста

Актуальный русский: живая лексика и нескучная грамматика!

Подпишитесь на рассылку и будьте в курсе свежих новостей, популярных песен и фильмов!

Зарегистрируйтесь, чтобы подписаться

A 1 Елементарен
  Вие ще научите:
 • как да се чете и пише на руски език
 • как да се произнасят руските звуци, думи и фрази
 • как да се построяват и разбират най-простите текстове на руски език
 • как да се държите и какво да кажете в типични ситуации от ежедневието
A 2 Основен
  Вие ще можете:
 • да се разказва в прости изрази на руски език за себе си и своето семейство
 • да се поддържа разговора в ситуации на битово общуване
 • да се възприема на слух информацията, свързана с основните области на живота
 • използвайки прости въпроси, да се научавате нужната ви информация от събеседника
B 1 I сертификационен
  Вие ще можете:
 • свързано да разкажете за любимата книга или за любимия филм
 • споделете мнение за интересуващата ви тема
 • да се разбира, за какво руснаците говорят на работа или по време на ученето
 • като се намерите в Русия, жа подкрепите разговора в мнозинството ситуации
B 2 II сертификационен
  Вие ще можете:
 • да се разбира съдържанието на тясноспециални текстове
 • да се говори спонтанно и бързо с носителя на езика, без да има някакви затруднения
 • аргументирано да изкажете своята гледна точка върху този или друг проблем
 • да коментирате и съставяте подробни съобщения за различни интересуващи ви теми
C 1 III сертификационен
  Вие ще можете:
 • да се разбира, за какво са писали руските класици
 • да се говори бързо и спонтанно, използвайки научни и професионални термини
 • свободно да общувате на професионални теми с руски колеги
 • да се правят свързани и логични доклади на научни теми
C 2 IV сертификационен
  Вие ще можете:
 • да се разбира всичко чуто или прочено
 • да се пишат научни статии
 • да се подчеркават сенките на значенията в сложни речеви ситуации
 • да се води преподавателска дейност

После успешного освоения онлайн-курса слушатель может получить сертификат, подтверждающий прохождение обучения по данному курсу (образец).