یاد بگیرید تا به زبان پوشکین بخوانید، بنویسید، صحبت کنید و فکر کنید.

اکنون به صورت آنلاین یادگیری را آغاز کنید!

شروع آموزش

دانش خود را بسنجید.

آیا می دانید از کجا باید آغاز کرد؟ آزمون را بگذرانید و سطح تسلط خود را بر زبان روسی مشخص کنید.
آیا سطح خود را دیگر می دانید؟ ایا آمادگی دادن تست گواهی را دارید؟

پیش از آن که تست را بگذرانید، ثبت نام کنید.

Актуальный русский: живая лексика и нескучная грамматика!

Подпишитесь на рассылку и будьте в курсе свежих новостей, популярных песен и фильмов!

Зарегистрируйтесь, чтобы подписаться

A 1 ابتدایی
  شما می دانید:
 • چگونه می توان به روسی خواند و نوشت؟
 • چگونه می توان صداها، کلمات و عبارات روسی را تلفظ کرد؟
 • چطور می توان ساده ترین متون را به روسی درست کرد و فهمید
 • چطور رفتار کنیم و در شرایط معمولی روزمره چگونه صحبت کنیم
A 2 اساسی
  شما می توانید:
 • بیان عبارات ساده روسی درخصوص خود و خانواده خود
 • در ارتباطات روزمره از گفتگو پشتیبانی کردن
 • دریافت اطلاعاتی از طریق شنیداری که با حوزه های اصلی زندگی در ارتباط است
 • ضمن استفاده از پرسش های ساده، از هم صحبت خود اطلاعات لازم را دریافت کنید.
B 1 I گواهی
  شما می توانید:
 • در ارتباط با توصیف کتاب مورد علاقه و یا فیلم دلخواه
 • نظر خود را در خصوص موضوع مورد علاقه به اشتراک بگذارید.
 • بدانید که روس ها در محل کار یا محل تحصیل در خصوص چه مواردی صحبت می کنند.
 • پس از واقع شدن در روسیه، مکالمه را در بیشتر مواقع تقویت کردن
B 2 II گواهی
  شما می توانید:
 • بدانید که محتوای متون تخصصی چه مواردی بود
 • بدون هیچ گونه دشواری به طور خود انگیخته و سریع به افراد روس (به زبان مادری شان) صحبت کنید
 • بیان نقطه نظر خود در خصوص موضوعی با استدلال
 • نظر دادن و ساختن پیغام های کوتاه در خصوص موضوعات متنوع مورد علاقه شما
C 1 III گواهی
  شما می توانید:
 • بدانید که در آثار کلاسیک روسی در خصوص چه مواردی سخن در میان بود.
 • به طور سریع و خود انگیخته صحبت کنید، ضمن استفاده از موضوعات علمی و تخصصی
 • آزادانه با همکاران روسی درخصوص موضوعات تخصصی گفتگو کنید.
 • گزارشات مرتبط و منطقی را در موضوعات علمی انجام دادن
C 2 IV گواهی
  شما می توانید:
 • تمام شنیده ها و خوانده ها را دریابید.
 • مقاله های علمی نوشتن
 • تاکید کردن انواع ارزش ها در موقعیت های پیچیده کلامی
 • تدریس کردن در دانشگاه