l= javascript_include_tag "/assets/articles/main.js"

Орус тилин жана башка тилдерди үйрөнүү тууралуу видеону
караңыз, баалаңыз жана өз түшүндүрмөлөрүңүздү бериңиз.