Орус тилин жана башка тилдерди үйрөнүү тууралуу видеону
караңыз, баалаңыз жана өз түшүндүрмөлөрүңүздү бериңиз.