l= javascript_include_tag "/assets/articles/main.js"

Baxın, qiymətləndirin və rus dilinin öyrənilməsi və s. haqqında
videolara kommentari verin