l= javascript_include_tag "/assets/articles/main.js"

Oglądaj, oceń i skomentuj wideo
o nauczaniu języka rosyjskiego i nie tylko