Hợp đồng sử dụng


Hợp đồng sử dụng là văn bản bắt buộc về mặt pháp lý, quy định điều kiện cần tuân thủ khi sử dụng cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga» của cơ sở giáo dục đại học công lập «Viện tiếng Nga Quốc gia mang tên A.S. Puskin», được đăng trên mạng Internet tại địa chỉ www.pushkininstitute.ru.
Sau khi đăng ký trên Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga» và sử dụng dịch vụ do Cổng thông tin này cung cấp, bạn cần xác nhận đồng ý hoàn toàn với những điều kiện có trong Hợp đồng sử dụng. Trong trường hợp không đồng ý với những điều kiện này người dùng cần phải ngừng sử dụng cổng thông tin «Học tập bằng tiếng Nga».

1. Thông tin về cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga»
1.1 Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga» ra đời để kết nối nền tảng dạy-học tiếng Nga từ xa, hệ thống nâng cao trình độ chuyên môn giảng viên tiếng Nga từ xa, hệ thống hàng loạt khóa học trực tuyến bằng tiếng Nga dành cho các đối tượng khác nhau, và mạng xã hội, để người sử dụng có thể giao tiếp với nhau theo chuyên đề.
1.2 Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga» cung cấp những dịch vụ sau:
1.2.1 Thông báo về hoạt động của Viện tiếng Nga Quốc gia mang tên A.S. Puskin, về hệ thống dạy-học tại LB Nga, về tin tức và hoạt động liên quan đến tiếng Nga;
1.2.2 Dạy-học tiếng Nga từ xa dành cho các đối tượng khác nhau;
1.2.3 Nâng cao trình độ chuyên môn cho giảng viên tiếng Nga;
1.2.4 Kiểm tra trình độ tiếng Nga cho tất cả những ai có nguyện vọng.
1.4 Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga» hoạt động trên mạng Internet toàn cầu tại địa chỉ: www.pushkininstitute.ru.
1.5 Cơ sở giáo dục đại học công lập «Viện tiếng Nga Quốc gia mang tên A.S. Puskin» (sau đây gọi là Viện) được thành lập và hoạt động theo luật pháp LB Nga, là cơ quan chủ quản web-site trong đó có Cổng thông tin «Học tập bằng tiếng Nga».

2. Quy định chung
2.1 Viện cho phép cá nhân truy cập Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga» qua mạng Internet (sau đây gọi là Người sử dụng), truy cập sử dụng Cổng thông tin và các dịch vụ của nó dựa trên những điều kiện ghi trong Hợp đồng sử dụng này, là đối tượng của Hợp đồng sử dụng này.
2.2 Hợp đồng sử dụng này ảnh hưởng đến tất cả những thông tin, tài liệu, dịch vụ được đăng trên Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga» và việc sửa đổi chúng sau này, đến tất cả những thông tin, tài liệu và dịch vụ mà sau này sẽ được công bố trên Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga», cũng như đến tất cả những hoạt động mà Người sử dụng thực hiện khi sử dụng thông tin, tài liệu, dịch vụ được đăng tại Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga» và khi sử dụng thông tin, tài liệu, dịch vụ mà sau này sẽ được công bố trên Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga».
2.2 Quan hệ giữa Viện và Người sử dụng (sau đây gọi là Các bên, Bên) có thể được điều chỉnh bổ sung bởi những văn bản riêng của Viện. Việc áp dụng những văn bản bổ sung như vậy không làm mất hiệu lực của Hợp đồng sử dụng này.
2.3 Cổng thông tin «Học tập bằng tiếng Nga» cung cấp nội dung phải trả tiền. Quan hệ giữa Viện và Người sử dụng dựa trên việc cung cấp nội dụng phải trả tiền, được điều chỉnh bổ sung bởi hợp đồng độc lập được ký giữa cơ sở giáo dục đại học công lập «Viện tiếng Nga Quốc gia mang tên A.S. Puskin» và Người sử dụng.
2.4 Viện có thể bổ sung, thay đổi Hợp đồng sử dụng mà không cần thông báo riêng tới Người sử dụng. Các phiên bản mới của Hợp đồng sử dụng có hiệu lực từ thời điểm chúng được công bố trên mạng Internet tại địa chỉ ở mục 1.4, nếu trong phiên bản mới của Hợp đồng sử dụng không có quy định khác. Sau những thay đổi trong Hợp đồng sử dụng Người sử dụng tiếp tục sử dụng Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga» nghĩa là Người sử dụng đồng ý với những thay đổi và/hoặc những bổ sung này. Nếu Người sử dụng không đồng ý tuân thủ Hợp đồng sử dụng này, thì cần chấm dứt sử dụng các dịch vụ của Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga».

3. Đăng ký và tài khoản người sử dụng
3.1 Để sử dụng các dịch vụ của Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga», Người sử dụng cần phải làm thủ tục đăng ký, sau đó một tài khoản duy nhất sẽ được lập cho Người sử dụng, tên đăng nhập và mật khẩu truy cập sẽ được cung cấp để đăng nhập vào Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga».
3.2 Khi đăng ký Người sử dụng bắt buộc phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ về bản thân liên quan đến những câu hỏi được yêu cầu ở mục đăng ký, và duy trì thông tin này ở trạng thái thực. Nếu Người sử dụng cung cấp thông tin không đúng hoặc Viện có cơ sở cho rằng, thông tin Người sử dụng cung cấp không đầy đủ và/hoặc không chính xác, Viện có quyền chặn hoặc xóa bỏ tài khoản Người sử dụng và không cho Người sử dụng sử dụng Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga».
3.3 Bất kỳ lúc nào Viện có quyền yêu cầu Người sử dụng xác nhận những dữ liệu đã đăng ký, và yêu cầu xuất trình những giấy tờ chứng nhận thông tin cung cấp, mà việc không xuất trình chúng có thể coi như cung cấp thông tin sai lệch và dẫn đến những hậu quả như đã được quy định trong mục 3.2 của Hợp đồng sử dụng.
3.4 Dữ liệu cá nhân của Người sử dụng có trong tài khoản Người sử dụng, được lưu giữ và sử dụng theo những điều kiện của chính sách Quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân (Chính sách đối với dữ liệu cá nhân) và Chính sách bảo mật.
3.5 Khi đăng ký Người sử dụng tự chọn cho mình tên đăng nhập (tên biểu tượng duy nhất của tài khoản Người sử dụng) và mật khẩu để truy cập vào tài khoản. Viện có quyền cấm sử dụng những tên đăng nhập nhất định, cũng như có những yêu cầu đối với tên đăng nhập và mật khẩu (như độ dài, các ký tự được phép sử dụng…).
3.6 Người sử dụng không có quyền chuyển tên đăng nhập và mật khẩu của mình cho bên thứ ba và tự chịu trách nhiệm về tính an toàn và bảo mật tên đăng nhập và mật khẩu của mình, cũng như về tất cả những hoạt động diễn ra trên Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga» dưới tên tài khoản của mình. Hơn nữa, tất cả những hoạt động dưới tên tài khoản của Người sử dụng được coi do chính Người sử dụng thực hiện, trừ các trường hợp khi Người sử dụng, theo quy định tại mục 3.7 của Hợp đồng sử dụng này, đã thông báo cho Viện về việc truy cập trái phép vào Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga» có sử dụng tài khoản của Người sử dụng và/hoặc về bất kỳ vi phạm (nghi ngờ vi phạm) tính bảo mật mật khẩu của mình.
3.7. Người sử dụng có trách nhiệm nhanh chóng thông báo cho Viện về bất kỳ trường hợp truy cập trái phép nào vào Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga» có sử dụng tài khoản Người sử dụng và/hoặc về bất kỳ vi phạm (nghi ngờ vi phạm) tính bảo mật mật khẩu của mình. Để đảm bảo an toàn, Người sử dụng có trách nhiệm tự kết thúc sử dụng tài khoản của mình một cách an toàn (sử dụng dịch vụ «Thoát») sau khi kết thúc công việc trên Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga». Viện không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc hư hỏng dữ liệu, cũng như bất kỳ hậu quả nào khác có thể xảy ra do Người sử dụng vi phạm các quy định trong phần này của Hợp đồng sử dụng.
3.8. Viện có quyền chặn hoặc xóa bỏ tài khoản Người sử dụng, cũng như cấm truy cập vào một số dịch vụ nhất định của Cổng thông tin khi sử dụng tài khoản nào đó, và xóa bỏ bất kỳ tài liệu nào mà không cần giải thích lý do, trong đó có trường hợp Người sử dụng vi phạm điều kiện Hợp đồng sử dụng hoặc điều kiện của văn bản khác được quy định trong Hợp đồng sử dụng này.
3.9 Sau khi chấp nhận những điều kiện có trong Hợp đồng sử dụng này, Người sử dụng xác nhận, rằng máy tính của mình đáp ứng những yêu cầu hệ thống tối thiểu và máy tính đó đã cài đặt một trong những trình duyệt hỗ trợ (Internet Explorer cao hơn phiên bản 10, Mozilla Firefox cao hơn phiên bản 15, Google Chrome cao hơn phiên bản 30, Safari cao hơn phiên bản 8.) và Adobe flash-player.

4. Điều kiện sử dụng Cổng thông tin «Học tập bằng tiếng Nga»
4.1 Viện có quyền đơn phương đăng thông tin, tài liệu và dịch vụ trên Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga», thay đổi và xóa bỏ thông tin, tài liệu và dịch vụ trên Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga».
4.2 Viện có quyền không cần phối hợp với Người sử dụng sửa đổi Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga» bằng bất kỳ phương thức nào, trong đó có thay đổi thiết kế Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga», điều kiện cung cấp dịch vụ, giới thiệu dịch vụ mới, dừng cung cấp dịch vụ, cũng như tạm dừng truy cập vào Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga» trong quá trình tiến hành các công việc nêu trên. Trong trường hợp không truy cập được vào Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga» và/hoặc dịch vụ trong khoảng thời gian dài (hơn 6 tiếng), Viện sẽ thông báo việc này tới Người sử dụng khi có thể.
4.3 Viện có quyền gửi thư thông báo tới địa chỉ email mà Người sử dụng cung cấp, với sự đồng ý của Người sử dụng.
4.4 Người sử dụng cam kết tự đảm bảo việc truy cập Internet và trả tiền cước sử dụng Internet.
4.5 Người sử dụng đảm bảo sử dụng Cổng thông tin vào mục đích cá nhân, phi thương mại.
4.6 Người sử dụng chịu trách nhiệm trước các bên thứ ba về những hoạt động của mình liên quan đến sử dụng Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga», trong đó bao gồm cả trường hợp nếu những hoạt động đó dẫn tới vi phạm quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các bên thứ ba. Người sử dụng cũng chịu trách nhiệm tuân thủ pháp luật khi sử dụng Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga», trong đó có những tiêu chuẩn luật pháp quốc tế.

5. Tài liệu của Người sử dụng. Tài liệu của các bên thứ ba
5.1 Khi sử dụng các dịch vụ của Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga», Người sử dụng có thể đăng tài liệu của mình. Đồng thời Người sử dụng bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với những tài liệu của mình và chịu trách nhiệm về chúng, bao gồm đảm bảo nội dung tài liệu được đăng phải phù hợp với luật pháp hiện hành của LB Nga và tiêu chuẩn luật pháp quốc tế, trong đó có trách nhiệm trước các bên thứ ba, bao gồm trách nhiệm về việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của các bên thứ ba.
5.2 Khi đăng tài liệu của mình lên trang mạng, Người sử dụng trao cho những người khác quyền không độc quyền sử dụng chúng trong phạm vi Cổng thông tin vào mục đích cá nhân, phi thương mại.
5.3 Viện có quyền từ chối đăng tài liệu của Người sử dụng, xóa bỏ tài liệu vi phạm pháp luật hiện hành của LB Nga, hoặc các tiêu chuẩn luật pháp quốc tế, cũng như quyền sở hữu trí tuệ của các bên thứ ba.
5.4 Khi sử dụng các dịch vụ của Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga», Người sử dụng được phép truy cập tài liệu của giảng viên, của những người sử dụng khác và/hoặc của các bên thứ ba và có thể sử dụng những tài liệu này. Viện không chịu trách nhiệm về những thông tin và tài liệu không chính xác hoặc bất hợp pháp do người sử dụng đăng lên.
5.5 Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga» cho phép truy cập thông qua các đường dẫn siêu văn bản đến nguồn dữ liệu của những trang mạng khác và khi đó Quản trị viên không chịu trách nhiệm về những thông tin và tài liệu đăng trên những trang mạng đó. Viện không chịu trách nhiệm và không đảm bảo đối với việc truy cập vào các trang mạng khác, với tài liệu ở đó và việc sử dụng chúng.
5.6 Đường dẫn tới các trang mạng khác cũng như sản phẩm, dịch vụ, thông tin được đăng trên Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga», không có nghĩa là Cổng thông tin tán dương hoặc giới thiệu các trang mạng, sản phẩm, dịch vụ này. Người sử dụng đồng ý với việc, Viện không chịu trách nhiệm và không có cam kết nào liên quan đến quảng cáo có thể được đăng trên Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga».

6. Giới hạn sử dụng Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga»
6.1 Người sử dụng không có quyền sao chép, tải về, lưu giữ dưới bất kỳ hình thức nào, chuyển giao, phổ biến bất kỳ tài liệu và thông tin nào được đăng trên Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga». Người sử dụng cũng không có quyền thay đổi, điều chỉnh thông tin và tài liệu được đăng trên Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga».
6.2 Người sử dụng không có quyền sao chép, lưu giữ, phổ biến các dịch vụ có trên Cổng thông tin, trừ trường hợp chức năng này được quy định ngay trên Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga» hoặc bởi các dịch vụ tương ứng.
6.3 Người sử dụng không có quyền sử dụng Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga» để:
- Đăng và/hoặc phổ biến, tải lên, gửi đi, chuyển đi nội dung khi không được pháp luật cho phép hoặc không được kí kết trong các hợp đồng;
- Đăng và/hoặc phổ biến, tải lên, gửi đi, chuyển đi các tài liệu và thông tin phạm pháp, độc hại, vi phạm bất kỳ quyền nào của các bên thứ ba; những tài liệu, thông tin tuyên truyền bạo lực, cái ác, lòng hận thù và (hoặc) phân biệt chủng tộc, dân tộc, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, xã hội; chứa thông tin không chính xác và (hoặc) xúc phạm đến cá nhân, tổ chức, cơ quan chính quyền; chứa các yếu tố (hoặc tuyên truyền) đồi trụy, khiêu dâm trẻ em, quảng cáo (hoặc tuyên truyền) các dịch vụ sex (gồm cả núp dưới các dạng dịch vụ khác); diễn giải quy trình sản xuất, hút trích hoặc sử dụng theo cách khác các chất ma túy hoặc các chất tương tự như ma túy, sản xuất và sử dụng chất nổ hoặc vũ khí khác, cũng như những trường hợp khác pháp luật cấm;
- Thu thập và lưu trữ trái phép dữ liệu cá nhân của những người khác sử dụng Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga»;
- Đăng và/hoặc phổ biến những tài liệu quảng cáo, thư rác, thông tin về hệ thống kinh doanh trực tuyến, môi giới đa cấp (qua mạng) (MLM) tới những Người sử dụng khác của Cổng thông tin dưới hình thức tin nhắn cá nhân hoặc bằng cách thức khác thông qua Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga»;
- Tải lên, gửi đi, chuyển đi hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác đăng và/hoặc phổ biến các tài liệu chứa virus hoặc các mã độc hại, tập tin hoặc chương trình nhằm cản trở, hủy hoại hoặc hạn chế chức năng của bất kỳ thiết bị máy tính hoặc thiết bị viễn thông hoặc chương trình, để thực hiện truy cập trái phép; đăng hoặc phổ biến tên đăng nhập, mật khẩu và các phương tiện khác để đạt quyền truy cập trái phép vào các kho dữ liệu trả tiền trên Internet, cũng như đăng hoặc phổ biến các đường dẫn tới các thông tin nêu trên;
- Sử dụng thông tin có trên Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga» để thực hiện hoạt động thương mại, thu lợi, hoặc để sử dụng chúng bất chính;
- Sao chép, hoặc bằng cách khác sử dụng một phần chương trình của Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga», cũng như bản thiết kế của nó;
- Đăng trên Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga» dữ liệu cá nhân của các bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ;
- Bằng cách nào đó thay đổi một phần chương trình của Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga», có những hành động nhằm thay đổi hoạt động và khả năng hoạt động của Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga»;
- Vi phạm các quyền và tự do của những người khác sử dụng Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga»,và của các bên thứ ba.
6.4 Mặc dù lệnh cấm được quy định, khi sử dụng Cổng thông tin «Học tập bằng tiếng Nga» Người sử dụng có thể nhận được các tài liệu mà người đó có thể coi là tài liệu chứa thông tin quảng cáo, xúc phạm hoặc tục tĩu, cũng như dưới hình thức khác vi phạm pháp luật hiện hành, các quyền và/hoặc lợi ích của các bên thứ ba.
Trong trường hợp này, cũng như trong trường hợp phát hiện việc vi phạm quyền và/hoặc lợi ích của Người sử dụng liên quan đến việc sử dụng Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga» và/hoặc các dịch vụ của nó, trong đó có việc những Người sử dụng khác đăng trái phép tài liệu, thì phải thông báo về việc này, bằng cách gửi thư báo tới địa chỉ - support@pushkin.institute, có trình bày tình tiết vi phạm và kèm đường dẫn siêu văn bản tới trang của Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga» có chứa tài liệu vi phạm quyền và/hoặc lợi ích của Người sử dụng.
6.5 Nghiêm cấm Người sử dụng phá hoại khả năng hoạt động của Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga» và các dịch vụ của nó.
6.6 Người sử dụng không có quyền mạo danh mình là người khác hoặc đại diện tổ chức và/hoặc hiệp hội khi không có đủ thẩm quyền, trong đó có mạo xưng là nhân viên của cơ sở giáo dục công lập «Viện tiếng Nga Quốc gia mang tên A.S. Puskin» và các trung tâm tại khu vực, người điều hành các diễn đàn, hoặc sử dụng bất kỳ hình thức và phương thức đại diện bất hợp pháp của những người khác trên mạng, hay lừa dối những Người sử dụng khác hoặc Viện về các quyền hạn của mình, cũng như tính chất và đặc điểm của chủ thể và khách thể nào đó.
6.7 Viện có quyền đơn phương xóa bỏ bất kỳ tài liệu nào khỏi Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga» hoặc tạm thời hạn chế việc truy cập những tài liệu đó, không cần giải thích lý do.

7. Đặc quyền đối với nội dung của Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga»
7.1 Tất cả các nội dung truy cập được nhờ Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga», trong đó có các yếu tố thiết kế, văn bản, tài liệu học tập, hình ảnh đồ họa, minh họa, file hình ảnh hoặc âm thanh, chương trình, cơ sở dữ liệu, khóa học, và các đối tượng khác, là đối tượng đặc quyền của cơ sở giáo dục công lập «Viện tiếng Nga Quốc gia mang tên A.S. Puskin» và của những Người có quyền khác, mà thông tin về họ được đăng trên các đối tượng tương ứng.
7.2 Tất cả các tư liệu của Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga», nêu trong mục 7.1 của Hợp đồng sử dụng, cũng như các nội dung khác của Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga» chỉ có thể sử dụng trong phạm vi chức năng hoạt động của các dịch vụ. Các nội dung của Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga», cũng như bất kỳ nội dung nào đăng trên Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga», không thể được sử dụng theo cách khác khi không có sự cho phép trước của Viện hoặc Người có thẩm quyền.
7.3 Người sử dụng được phép sử dụng nội dung của Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga» và các dịch vụ của nó, cũng như bất kỳ tài liệu nào khác vào mục đích phi thương mại với điều kiện bảo lưu tất cả các ký hiệu bảo vệ bản quyền và quyền liên quan, nhãn hiệu hàng hóa, thông báo khác về bản quyền, giữ nguyên tên (hoặc bí danh) của tác giả/tên được đặt của bên có quyền, giữ nguyên dạng các nội dung truy cập. Các trường hợp ngoại lệ được trực tiếp quy định bởi pháp luật hiện hành.
7.4 Khi trích dẫn các tư liệu của Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga», Người sử dụng bắt buộc chỉ đường dẫn tới Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga».

8. Không cam kết. Trách nhiệm
8.1 Viện không cam kết, rằng Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga» không có lỗi, cũng như không chịu trách nhiệm về những thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp, gồm các trường hợp dịch vụ không được cung cấp đầy đủ, cơ hội kiếm lời bị bỏ lỡ, mất mát thông tin do sử dụng Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga», trong đó có nguyên nhân do những nhầm lẫn hoặc lỗi in ấn, cũng như khả năng hoạt động của mạng Internet.
8.2 Viện không cam kết, rằng Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga» sẽ phù hợp với những yêu cầu của Người sử dụng; những kết quả có được khi sử dụng Cổng thông tin «Học tập bằng tiếng Nga», sẽ chính xác và tin cậy; chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin và các tư liệu của khách hàng trong Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga» sẽ phù hợp với những mong đợi của Người sử dụng; cũng như không bảo đảm sự tương thích giữa Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga» với phần mềm và với thiết bị của Người sử dụng.
8.3 Người sử dụng tự chịu trách nhiệm về những hậu quả có thể có khi sử dụng bất kỳ dữ liệu và/hoặc thông tin được truy cập nhờ các dịch vụ của Cổng thông tin, trong đó có chịu trách nhiệm về tổn hại có thể gây ra cho máy tính của Người sử dụng hoặc các bên thứ ba, về mất mát dữ liệu hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác.
8.4 Người sử dụng có thể bị bất kỳ thiệt hại nào trong trường hợp cố ý hoặc bất cẩn vi phạm bất kỳ quy định nào của Hợp đồng sử dụng này, cũng như do truy cập trái phép vào thông tin của Người sử dụng khác hay của cơ sở giáo dục công lập «Viện tiếng Nga Quốc gia mang tên A.S. Puskin», và không được bồi thường.
8.5 Viện không chịu trách nhiệm về việc chậm trễ hoặc thất bại trong quá trình làm việc với Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga», xuất hiện do những nguyên nhân bất khả kháng, cũng như bất kỳ trục trặc nào trong hệ thống viễn thông, máy tính, điện và các hệ thống liên quan khác.
8.6 Viện không chịu trách nhiệm về hoạt động thỏa đáng của Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga», trong trường hợp, nếu Người sử dụng không có phần cứng và phần mềm cần thiết để sử dụng nó, cũng như không chịu trách nhiệm cung cấp cho người sử dụng các thiết bị đó.
8.7 Viện không chịu trách nhiệm và không có cam kết trực tiếp hoặc gián tiếp với Người sử dụng về bất kỳ mất mát nào có thể hoặc đã xảy ra; hoặc thiệt hại gián tiếp, liên quan đến bất kỳ nội dung nào của Cổng thông tin, việc đăng ký bản quyền và thông tin về việc đăng ký đó, các hàng hóa và sự phục vụ có trên Cổng thông tin hoặc có được thông qua các web-site khác hoặc nguồn bên ngoài, hoặc qua các cuộc tiếp xúc trao đổi khác mà Người sử dụng tham gia, có sử dụng thông tin trên Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga» hoặc đường dẫn tới các nguồn bên ngoài.

9. Vi phạm điều kiện Hợp đồng sử dụng
  • 9.1 Trong trường hợp vi phạm các điều kiện Hợp đồng sử dụng và/hoặc những qui định của luật pháp LB Nga, Viện có quyền chặn hoàn toàn tài khoản Người sử dụng, hạn chế hoặc dừng cung cấp dịch vụ của Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga».
    • 9.1 Trong trường hợp vi phạm các điều kiện Hợp đồng sử dụng và/hoặc những qui định của luật pháp LB Nga, Viện có quyền chặn hoàn toàn tài khoản Người sử dụng, hạn chế hoặc dừng cung cấp dịch vụ của Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga».
  • 9.2 Viện không chịu trách nhiệm với Người sử dụng hoặc các bên thứ ba về việc dừng truy cập vào Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga» trong trường hợp Người sử dụng vi phạm bất kỳ quy định nào của Hợp đồng sử dụng này hoặc các văn bản khác có quy định điều kiện sử dụng Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga», cũng như trong trường hợp Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga» dừng hoạt động do trục trặc hoặc vấn đề kỹ thuật.
    • 9.2 Viện không chịu trách nhiệm với Người sử dụng hoặc các bên thứ ba về việc dừng truy cập vào Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga» trong trường hợp Người sử dụng vi phạm bất kỳ quy định nào của Hợp đồng sử dụng này hoặc các văn bản khác có quy định điều kiện sử dụng Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga», cũng như trong trường hợp Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga» dừng hoạt động do trục trặc hoặc vấn đề kỹ thuật.

10. Quy định khác
10.1 Hợp đồng sử dụng này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật LB Nga. Những vấn đề không được qui định bởi Hợp đồng sử dụng này, được giải quyết theo pháp luật LB Nga. Tất cả những tranh chấp có thể phát sinh từ những mối quan hệ được qui định bởi Hợp đồng này, được giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành LB Nga, phù hợp với những quy phạm pháp luật của Nga. Thuật ngữ «luật» ở bất cứ đâu trong văn bản Hợp đồng sử dụng này, nếu luật khác không được chỉ rõ, đều được hiểu là luật của LB Nga,
10.2 Trong trường hợp một quy định nào đó của Hợp đồng sử dụng này được công nhận là không có giá trị và hiệu lực pháp lý, thì điều này cũng không ảnh hưởng đến hiệu lực, tính thực thi và ràng buộc pháp lý của các quy định còn lại của Hợp đồng sử dụng.
10.3 Việc Viện ngừng hoạt động trong trường hợp Người sử dụng vi phạm các quy định của Hợp đồng sử dụng này, không làm cho Viện mất quyền tiến hành những hoạt động phù hợp sau đó để bảo vệ lợi ích của mình và bảo vệ bản quyền cho những tài liệu của Cổng thông tin «Học bằng tiếng Nga» được bảo vệ theo pháp luật.