موافقتنامه بهره برداری از برنامه


موافقتنامه مذکور سندی برای تعیین شرایط مالک در حین استفاده از تارنمای آموزشی «آموزش به زبان روسی» انستیتوی دولتی زبان روسی پوشکین در شبکه اینترنتی به آدرس www.pushkininstitute.ru است.
شما با ثبت نام در تارنمای «آموزش به زبان روسی» و بهره برداری از خدمات آن به زبان روسی در حقیقت موافقت خود را با شرایط موافقتنامه به طور کامل و بدون هیچ محدودیتی تایید می کنید. در صورت عدم موافقت با شرایط این موافقتنامه، بایستی از استفاده تارنمای «آموزش به زبان روسی» خودداری فرمایید.

1. اطلاعات تارنمای «آموزش به زبان روسی»
1.1. تارنمای «آموزش به زبان روسی» به منظور متحد ساختن فضای آموزش زبان روسی از راه دور، سیستم دانش افزایی مدرسین زبان روسی از راه دور، دانشجویان زبان روسی و شبکه اجتماعی برای ارتباط گیری موضوعی بین کاربران تارنما ساخته شده است.
1.2. این تارنما خدمات زیر را ارایه می کند:
1.2.1. اطلاعات درباره فعالیت های انستیتوی دولتی زبان روسی «پوشکین»، سیستم آموزش در قلمروی فدراسیون روسیه، اخبار و رویدادها در حوزه آموزش زبان روسی؛
1.2.2. آموزش از راه دور زبان روسی در سطوح مختلف برای کاربران؛
1.2.3. دانش افزایی مدرسین زبان روسی؛
1.2.4. تعیین سطح زبان روسی برای افراد علاقه مند.
1.4. تارنمای «آموزش به زبان روسی» در شبکه جهانی اینترنتی به آدرس زیر قرار گرفته است:
www.pushkininstitute.ru
1.5. انستیتوی دولتی زبان روسی «پوشکین» مالک و مدیریت سایتی محسوب می شود که تارنمای «آموزش به زبان روسی» در آن بارگذاری شده و سایت مطابق با قوانین جاری فدراسیون روسیه ساخته شده است.

2. موارد کلی
2.1. موضوع موافقتنامه حاضر، ارایه دسترسی به تارنمای «آموزش به زبان روسی» توسط انستیتوی زبان روسی پوشکین به کمک شبکه اینترنتی (از این پس کاربر نامیده می شود) و دسترسی به استفاده از تارنما و خدمات آن طبق شرایط درج شده در موافقتنامه حاضر است.
2.2. موافقتنامه حاضر شامل تمامی اطلاعات، مطالب و خدمات مندرج در تارنمای «آموزش به زبان روسی»، اصلاحات بعدی و تمامی اطلاعات و مطالب و خدماتی می شود که در اینده در تارنمای «آموزش زبان روسی» بارگذاری خواهند شد.
2.2.¬ انستیتو و کاربر (از این پس طرف – طرفین نامیده می شوند) می توانند اسناد دیگری را نیز به صورت جداگانه بین خود تنظیم کنند. اجرای این اسناد تکمیلی منجر به لغو موافقتنامه حاضر نخواهد شد.
2.3. تارنمای «آموزش به زبان روسی» مطالبی را به صورت غیررایگان در صفحه خود قرار می دهد. ارتباط انستیتو و کاربر برای بهره برداری از این مطالب طی قرارداری جداگانه بین انستیتوی دولتی زبان روسی پوشکین و کاربر تنظیم می شود.
2.4. موافقتنامه حاضر توسط انستیتوی قابل تکمیل و تغییر بوده و در این رابطه نیازی به اطلاع رسانی به کاربر نیست. مطالب جدید از لحظه درج در شبکه اینترنت به آدرس درج شده در بند 1.4. سند حاضر لازم الاجرا خواهند بود. بهره برداری بعدی از تارنمای «آموزش به زبان روسی» بعد از اعمال تغییرات موافقتنامه حاضر در حکم موافقت کاربر با تغییرات و تکمیلات است. چنانچه کاربر با شرایط موافقتنامه جدید موافق نباشد، نباید از خدمات تارنمای «آموزش به زبان روسی» استفاده کند.

3. ثبت نام و ایجاد اکانت کاربری
3.1. برای استفاده از خدمات تارنمای «آموزش به زبان روسی»، کاربر بایستی مراحل ثبت نام را انجام داده و در پایان اکانت بسازد که شامل «نام کاربری» و «رمز عبور» برای استفاده از تارنمای «آموزش به زبان روسی» می شود.
3.2. کاربر در حین ثبت نام موظف است اطلاعات کامل و مستند در پاسخ به سوالات فرم ثبت نام درج کرده و اطلاعات را طبق واقعیات زمان ثبت نام وارد نماید. چنانچه کاربر اطلاعات غیرواقعی در فرم ثبت نام وارد نماید یا انستیتو بر اساس مستنداتی تشخیص دهد که اطلاعات وارد شده کامل یا مستند نیستند، انستیتو حق دارد به صلاحدید خود اکانت را مسدود کرده و یا به طور کامل حذف نماید و یا حتی مانع از دسترسی کاربر به تارنمای «آموزش به زبان روسی» شود.
3.3. انستیتو حق دارد در هر زمان از کاربر بخواهد که ثبت نام انجام گرفته را تایید نموده و یا در همین رابطه از کاربر بخواهد که مدارک تایید کننده اطلاعات را ضمیمه نماید. در صورت خودداری کاربر از ارسال مدارک تایید کننده، انستیتو این اقدام را حمل بر غیرمستند بودن اطلاعات کرده و طبق بند 3.2. موافقتنامه حاضر، پیامدهای منفی به دنبال خواهد داشت.
3.4. اطلاعات شخصی کاربر در اکانت طبق شرایط «حفاظت از اطلاعات شخصی (سیاست حفظ اطلاعات شخصی) و اطلاعات محرمانه حفظ و نگهداری خواهند شد.
3.5. کاربر در حین ثبت نام به طور مستقل برای خود «نام کاربری» و «رمز عبور» جهت دستری به اکانت انتخاب می کند. انستیتو حق دارد مانع از استفاده برخی «اسامی» خاص به عنوان نام کاربری شده و حتی نسبت به طولانی بودن یا نوع انتخاب نشانه ها و غیره اعمال نظر کند.
3.6. کاربر حق ندارد «نام کاربری» و «رمز عبور» خود را به شخص ثالث داده و در قبال امنیت و حفظ نام کاربری و رمز عبور شخصا مسئول است. علاوه بر این کاربر نسبت به تمام اقداماتی که تحت عنوان نام کاربری وی در تارنمای «آموزش به زبان روسی» انجام می گیرد، مسئول خواهد بود، به غیر از مواردی که کاربر طبق بند 3.7. موافقتنامه حاضر انستیتو را نسبت به دسترسی غیرقانونی به تارنما از طریق اکانت خود یا هر مورد تخلف (احتمال تخلف) با استفاده از رمز عبور در جریان قرار می دهد.
3.7. کاربر موظف است انستیتو را در جریان دسترسی غیرقانونی به تارنمای «آموزش به زبان روسی» و استفاده از اکانت خود یا هرگونه تخلف (احتمال تخلف) به واسطه رمز عبور قرار دهد. به منظور حفظ امنیت، کاربر موظف است مستقلا از اکانت خارج شده و نسبت به خروج از اکانت بعد از اتمام کار در تارنما اطمینان حاصل کند. انستیتو در قبال ناپدید شدن یا خراب شدن اطلاعات و همچنین سایر اتفاقاتی که ممکن است در اثر تخلف از موافقتنامه حاضر در رابطه با اطلاعات رخ دهد، هیچ مسئولیتی نمی پذیرد.
3.8. انستیتو حق دارد اکانت را مسدود یا حذف کرده و همچنین دسترسی اکانت به برخی سرویس های مشخص تارنما را محدود کرده و برخی مطالب را در صورت تخلف کاربر از شرایط موافقتنامه حاضر یا شرایط سایر اسناد ذکر شده در موافقتنامه حاضر بدون هیچ توضیحی حذف کند.
3.9. کاربر با پذیرفتن موافقتنامه حاضر تایید می کند که کامپیوتر وی حداقل برنامه ها برای دریافت اطلاعات تارنما را داشته و روی کامپیوتر برنامه مناسب (Internet Explorer بیش از ده ورژن، Mozilla Firefox بیش از 15 ورژن، Google Chrome بیش از 30 ورژن و Safari بیش از 8 ورژن و همچنین برنامه Adobe flash پلییر را پشتیبانی می کند.

4. شرایط استفاده از تارنمای «آموزش به زبان روسی»
4.1. انستیتو حق دارد به صورت یکجانبه اطلاعات، مطالب و خدمتی را در تارنمای «آموزش به زبان روسی» منتشر کرده، مطالب را تغییر داده و یا حذف کند.
4.2. انستیتو حق دارد بدون جلب موافقت کاربر در تارنمای «آموزش به زبان روسی» به صلاحدید خود تغییرات داده و اقدام به تغییر طراحی صفحه تارنما، شرایط دریافت خدمات، پیشنهاد خدمات جدید، قطع ارایه خدمات قبلی کرده، و حتی دسترسی به تارنمای «آموزش به زبان روسی» را متوقف نماید. در صورت مسدود کردن تارنمای «آموزش به زبان روسی» یا قطع موقت فعالیت سایت (بیش از 6 ساعت)، انستیتو مراتب را در صورت امکان به کاربر اطلاع خواهد داد.
4.3. انستیتو حق دارد لینک پیام را به آدرس الکترونیکی درج شده در موافقتنامه (توسط کاربر) ارسال کند.
4.4. کاربر موظف است شخصا برای اتصال به اینترنت و پرداخت تعرفه ها اقدام نماید.
4.5. کاربر استفاده از تارنما را با اهداف غیرتجاری تضمین می کند.
4.6. درصورتی که کاربر با استفاده از مطالب تارنمای «آموزش به زبان روسی» به شخص ثالث یا منافع شخص ثالث خسارت وارد کند، مسئول خواهد بود. علاوه بر این، کاربر موظف است در حین استفاده از تارنمای «آموزش به زبان روسی» قوانین و مقررات و از جمله قوانین بین الملل را رعایت کند.

5. مطالب کاربر. مطالب شخص ثالث
5.1. کاربر در زمان استفاده از خدمات و سرویس های تارنمای «آموزش به زبان روسی» می تواند مطالبی را منتشر کند. در این صورت کاربر موظف است حقوق معنوی سازنده یا مالک اطلاعات درج شده را رعایت کرده و غیر این صورت مسئول خواهد بود.
5.2. کاربر با درج مطالب خود در سایت، به سایرین حق استفاده از این مطالب را در خارج از تارنما و با اهداف غیرتجاری می دهد.
5.3. انستیتو حق دارد مطالب درج شده توسط کاربر که خلاق قوانین فدراسیون روسیه و یا موازین و حقوق بین الملل و یا تخلف از حقوق فکری و معنوی شخص ثالث هستند را حذف کند.
5.4. کاربر با استفاده از خدمات و سرویس های تارنمای «آموزش به زبان روسی» به مطالب اساتید، سایر کاربران و یا اشخاص ثالث دسترسی پیدا کرده و می تواند از این مطالب استفاده کند. انستیتو در قبال اطلاعات غیرمستند یا اطلاعات غیرقانونی و مطالبی که کاربر در سایت منتشر می کند هیچ مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.
5.5. تارنمای «آموزش به زبان روسی» از طریق هایپر لینک دسترسی کاربر به سایر وب سایت ها را فراهم می سازد، در عین حال مسئول سایت در قبال اطلاعات و مطالب مندرج در صفحات سایر وب سایت ها هیچ مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت. انستیتو مسئولیت به عهده نداشته و در خصوص دسترسی به سایت های دیگر، مطالب و حتی بهره برداری از آن سایت ها تضمین نمی دهد.
5.6. لینک سایر وب سایت ها، محصولات، خدمات، سرویس ها، اطلاعات مندرج در تارنمای «آموزش به زبان روسی» به معنای تایید یا توصیه وب سایت مذکور، خدمات یا محصولات آن نیست. کاربر تایید می کند که انستیتو در این رابطه مسئولیتی به عهده نداشته و هیچ وظیفه ای در قبال تبلیغی که در تارنمای «آموزش به زبان روسی» منتشر می شود، بر عهده نخواهد گرفت.

6. محدودیت های استفاده از تارنمای «آموزش به زبان روسی»
6.1. کاربر حق کپی، دانلود و ذخیره مطالب روی هر وسیله ای، انتقال و انتشار مطالب و اطلاعات منتشر شده در تارنمای «آموزش به زبان روسی» را ندارد. کاربر همچنین حق تغییر، سازگار کردن اطلاعات و مطالب منتشره در تارنمای «آموزش به زبان روسی» را ندارد.
6.2. کاربر حق کپی، ذخیره، انتشار خدمات و سرویس های موجود در تارنما را تنها در مواردی دارد که تارنمای «آموزش به زبان روسی» اجازه آن را داده باشد.
6.3. کاربر حق استفاده از تارنمای «آموزش به زبان روسی» را در موارد زیر ندارد:
- درج یا انتشار، بارگذاری، لینک کردن، انتقال مطالب بدون برخورداری از حق قانونی یا قرارداد مربوطه؛
- درج و / یا انتشار، بارگذاری، لینک کردن، انتقال مطالب و اطلاعات غیرقانونی، مخرب، نقض کننده حقوق شخص ثالث؛ تبلیغ خشونت، بیرحمی، نفرت و (یا) تبعیض نزادی، قومی، جنسی، زبانی، دینی، سایر موضوعات اجتماعی؛ مطالب برخوردار از اطلاعات غیرمستند و (یا) تحقیرکننده نسبت به اشخاص، سازمان ها، ارگان های حکومتی؛ مطالب شامل (یا تبلیغ کننده) خدمات جنسی (یا خدمات مشابه با قالب دیگر)، نحوه تهیه، استفاده یا بهره برداری از مواد مخدر و یا مواد مشابه آن، مواد منفجره یا سایر سلاح ها و همچنین سایر موارد منع شده در قوانین کشور؛
- جمع آوری غیرقانونی اطلاعات و ذخیره اطلاعات شخصی سایر کاربران تارنمای «آموزش به زبان روسی»؛
درج و/یا انتشار مطالب تبلیغاتی، اسپم، اطلاعات درباره سیستم اینترنت، مارکتینگ چندسطحی (شبکه ای) توسط سایر کاربران تارنمای «آموزش به زبان روسی» در پیامهای شخصی یا سیار روش ها از طریق درج و/یا انتشار مطالب محتوی ویروس یا کدهای سایر کامپیوترها، فایل ها یا برنامه هایی که به منظور تخلف، تخریب یا محدود کردن عملکرد امپیوتر یا وسایل ارتباطی ساخته شده و یا انتشار برنامه هایی که دسترسی غیرقانونی را میسر می سازد؛ نام کاربری، رمز عبور و سایر وسایل برای دریافتر دسترسی غیرقانونی به منابع غیررایگان در اینترنت و همچنین قراردادن لینک هایی که منجر به اتفاقات نامبرده می شوند؛
- استفاده از اطلاعات دریافتی در تارنمای «آموزش به زبان روسی» برای انجام فعالیت های تجاری، کسب سود یا استفاده در جهت نقض قانون؛
- کپی کردن یا هر روش دیگر برای استفاده از برنامه های تارنمای «آموزش به زبان روسی» و طراحی آن؛
- درج اطلاعات شخص ثالث بدون موافقت وی در تارنمای «آموزش به زبان روسی»؛
- سوء استفاده از برنامه تارنمای «آموزش به زبان روسی»، انجام فعالیت هایی در جهت تغییر عملکرد و کارآیی تارنمای «آموزش به زبان روسی»؛
- تخلف از حقوق و آزادی عملکرد سایر کاربران تارنمای «آموزش به زبان روسی» و شخص ثالث؛
- کارر با وجود منع موجود در تارنما، هنگام استفاده از از آن می تواند اطلاعاتی را دریافت کرده و تصور کند که این اطلاعات در حکم تبلیغ، تحقیر یا مطالب غیراخلاقی و یا نقض حقوق و منافع شخص ثالث هستند.
در چنین مواردی و در صورت کشف هرگونه موارد خلاف و/یا نقض منافع کاربر در استفاده از تارنمای «آموزش به زبان روسی»، از جمله در صورت درج مطالب غیرقانونی از سوی سایر کاربران، باید مراتب را از طریق نامه به آدرس support@pushkin.institute با توضیحات کامل مورد تخف و هایپرلینک آن در صفحه تارنمای «آموزش به زبان روسی» همراه با مطلب مورد نظر ارسال نمایید.
6.5. کاربر اجازه از کار انداختن تارنمای «آموزش به زبان روسی» و سرویس های آن را ندارد.
6.6. کاربر حق ندارد خود را به عنوان شخص دیگر یا نماینده سازمان و/یا انجمن دیگر بدون برخورداری از حق این کار معرفی کرده و یا خود را از کارکنان انستیتوی دولتی زبان روسی پوشکین و مراکز منطقه ای آن، برگزار کننده نشست معرفی کرده و یا هر اقدام غیرقانونی دیگری به نمایندگی از این شبکه و انستیتو انجام داده، سایر کاربران و یا انستیتو را نسبت به اختیارات خود گمراه کند.
6.7. انستیتو حق دارد هر مطلبی را از تارنمای «آموزش به زبان روسی»حذف کرده و یا به طور موقت دسترسی به آن را به صورت یکجانبه و بدون توضیح محدود کند.

7. حقوق انحصاری مطالب تارنمای «آموزش به زبان روسی»
7.1. تمامی مطالبی که از طریق تارنمای «آموزش به زبان روسی» در دسترس قرار می گیرند، از جمله طراحی اجزاء، متونف مطالب آموزشی، تصاویر گرافیکی، نقاشی ها، ویدئو، فایل صوتی، برنامه ها، پایگاه اطلاعات، دوره ها و سایر مطالب در حقیقت مطالب انحصاری انستیتوی دولتی زبان روسی پوشکین بوده و تنها این انستیتو از حقوق قانونی آن برخوردار است.
7.2. استفاده از تمامی مطالب تارنمای «آموزش به زبان روسی» که در بند 7.1. موافقتنامه آمده و همچنین سایر اجزای تارنمای «آموزش به زبان روسی» تنها در چارچوب عملکرد پیشنهادی از سوی سرویس امکان پذیر است. مطالب تارنمای «آموزش به زبان روسی» و همچنین سایر مطالب مندرج در تارنمای «آموزش به زبان روسی» بدون اجازه قبلی از طرف انستیتو و مالک حقوقی آن قابل بهره برداری نیستند.
7.3. استفاده از مطالب تارنمای «آموزش به زبان روسی» و سرویس های آن و همچنین سایر مطالب با اهداف غیرتجاری و شخصی در صورتی مجاز است که تمامی علایم و اطلاعات مربوط به مالک حقوقی و نشانه های مخصوص محصول و همچنین درج نام مولف، حفظ نام مولف یا نام مالک حقوقی بدون هیچ گونه تغییر ذکر شده باشد. تنها در مواری که قانون مجاز بداند می توان استثناء قایل شد.
7.4. در حین نقل قول از مطالب تارنمای «آموزش به زبان روسی»، کاربر موظف است به لینک تارنمای «آموزش به زبان روسی» اشاره کند.

8. فقدان ضمانت. مسئولیت
8.1. انستیتو تضمین نمی کند که تارنمای «آموزش به زبان روسی» فاقد اشتباه باشد و هیچ مسئولیتی در قبال خسارات مستقیم و غیرمستقیم، دریافت کامل یا ناقص خدمات، از دست دادن سود، از دست رفتن اطلاعات در نتیجه استفاده از تارنمای «آموزش به زبان روسی»، از جمله به دلیل وجود اشتباهات احتمالی یا اشتباه تایپی و همچنین شبکه اینترنت بر عهده نمی گیرد.
8.2. انستیتو ضمانت نمی کند که تارنمای «آموزش به زبان روسی» مطالب با خواسته های کاربر باشد؛ اطلاعاتی که کاربر در حین استفاده از تارنمای «آموزش به زبان روسی» بدست می آورد دقیق و قابل اعتماد باشند؛ کیفیت محصولات، خدمات، اطلاعات و مطالب کاربران دیگر و برآورده کردن انتظارات کاربران را تضمین نمی کند؛ کار مشترک تارنمای «آموزش به زبان روسی» با برنامه ها و ابزارهای کاربر را نیز تضمین نمی کند.
8.3. پیامدهای استفاده از مطالب و/یا اطلاعات قابل دسترسی در تارنما با استفاده از سرویس های آن و از جمله آسیب دیدن کامپیوتر کاربر یا شخص ثالث در نتیجه استفاده از برنامه بر عهده خود کاربر است.
8.4. هرگونه صدمه که کاربر در نتیجه تخلف عمدی یا غیرعمدی از موافقتنامه متحمل شود، و همچنین صدمات وارده در نتیجه دسترسی غیرقانونی به وسایل ارتباطی از طرف انستیتو جبران نخواهد شد.
8.5. انستیتو در قبال تاخیر یا نقص فنی در حین کار با تارنمای «آموزش به زبان روسی» و همچنین قطع خطوط ارتباطی، مشکلات کامپیوتری، برقی و یا سایر سیستم های مرتبط مسئولیتی بر عهده ندارد.
8.6. چنانچه کاربر برنامه ها و تجهیزات لازم جهت بهره برداری از تارنمای «آموزش به زبان روسی» را در اختیار نداشته باشد، مسئولیتی بر عهده انستیتو نیست و برای تامین ابزارهای لازم هیچ وظیفه ای بر عهده نمی گیرد.
8.7. انستیتو هیچ وظیفه مستقیم یا غیرمستقیمی در قبال صدمات احتمالی یا صدمات غیرمستقیم استفاده از تارنما، ثبت حقوق تالیف و اطلاعات درباره ثبت، کالا و خدمات قابل دسترس و یا اطلاعات دریافت شده از طریق سایت های خارجی یا منابع و ارتباطات با کاربران در تارنمای «آموزش به زبان روسی» و همچنین لینک سایر سایت ها که در تارنما درج شده، بر عهده ندارد.

9. تخلف از شرایط موافقتنامه
9.1. در صورت تخلف از شرایط موافقتنامه و/یا قوانین فدراسیون روسیه، انستیتو حق دارد اکانت را به طور کامل مسدود کرده، محدود ساخته و یا از صفحه تارنمای «آموزش به زبان روسی» حذف نماید.
9.2. انستیتو در قبال قطع دسترسی به تارنمای «آموزش به زبان روسی» در صورت تخلف کاربر به هر شکلی از موافتنامه یا سایر اسناد تعیین کننده شرایط استفاده از تارنمای «آموزش به زبان روسی» و همچنین در صورت از کار افتادن تارنمای «آموزش به زبان روسی»به دلیل فنی یا مشکلات دیگر هیچ مسئولیتی در مقابل کاربر یا شخص ثالث برعهده ندارد.

10. سایر موارد
10.1. موافقتنامه حاضر طبق قوانین فدراسیون روسیه تنظیم و اجرا می شود. موضوعاتی که در این سند ذکر نشده، بایستی طبق قوانین فدراسیون روسیه در نظر گرفته شوند. تمامی اختلاف نظرهای احتمالی در رابطه با این سند طبق قوانین فدراسیون روسیه و مقررات روسیه حل و فصل می شوند. در تمام متن حاضر هرکجا از کلمه «قانون» استفاده شده، منظور قوانین فدراسیون روسیه است.
10.2. در صورتی که بخشی از متن موافقتنامه حاضر مورد تایید نبوده و یا قدرت اجرایی از نظر قوانین را نداشته باشد، سایر موارد به قوت خود باقی خواهند ماند.
10.3. چنانچه انستیتو پس از تخلف کاربر از موافقتنامه حاضر سکوت کند، این موضوع حقی از انستیتو برای اقدام بعدی و دفاع از منافع و حقوق معنوی خود طبق قوانین سلب نمی کند.