СОУ им. Христа Ботева (Болгария)

Открыто в 1926 году под покровительством великого революционера Христо Ботева. Адрес: Болгария, град Карнобат, 8400, ул. "Христо Ботев" 9 Контакты: 0559/2-29-63, 0559/2-29-66, soubotevkt@abv.bg Сайт: hristobotev.info

Жаңылыктар

Бардык жаңылыктар

Берилген бөлүмдө азырынча жаңылыктар жок

Иш-чаралар

Бардык иш чаралар

В данном разделе пока нет публикаций

Mакалалар

Берилген бөлүмдө азырынча макалалар жок

Видео

Все видео

Берилген бөлүмдө азырынча жарыялоо жок

Администраторлор
  • avatar