СОУ им. Христа Ботева (Болгария)

Открыто в 1926 году под покровительством великого революционера Христо Ботева. Адрес: Болгария, град Карнобат, 8400, ул. "Христо Ботев" 9 Контакты: 0559/2-29-63, 0559/2-29-66, soubotevkt@abv.bg Сайт: hristobotev.info

նորություններ

Բոլոր նորությունները

Տրված բաժնում առայժմ նորություններ չկան

Միջոցառումներ

Բոլոր միջոցառումները

В данном разделе пока нет публикаций

Հոդվածներ

Տրված բաժնում առայժմ հոդվածներ չկան

Видео

Все видео

Տրված բաժնում առայժմ չկան հարթակումներ

Կարգադրող կառավարիչներ
  • avatar