Образовательный центр "Русская школа"

Образовательный центр "Русская школа" - частное учебное заведение для обучения детей по русской программе на территории Бургасской области (Болгария).

Жаңылыктар

Бардык жаңылыктар

Берилген бөлүмдө азырынча жаңылыктар жок

Иш-чаралар

Бардык иш чаралар

В данном разделе пока нет публикаций

Mакалалар

Берилген бөлүмдө азырынча макалалар жок

Видео

Все видео

Берилген бөлүмдө азырынча жарыялоо жок

Администраторлор
  • avatar
Подписчики ( 4 )
  • avatar
  • avatar
  • avatar
  • avatar