Русский дом - Италия

Культурная Ассоциация, при которой действуют две русские школы:
-Русская школа им.Л.Н.Толстого
-Европейский центр дистанционного обучения для детей российских соотечественников (ЕЦДО)

Xəbərlər

Bütün xəbərlər

Bu bölmədə hələ xəbər yoxdur.

Tədbirlər

Tədbirlərin hamısı

В данном разделе пока нет публикаций

Məqalələr

Bu bölmədə hələ məqalə yoxdur.

Видео

Все видео

Bu bölmədə dərc etmə hələ yoxdur