Республиканский лицей-интернат «Центр одаренных детей»

ГБОУ РД "Республиканский лицей-интернат "Центр одаренных детей".
Адрес: 367010, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Гамидова, 52.
Сайт: рлицод.рф,rlicod.ru
Контингент учащихся: 5-11 кл.

Жаңылыктар

Бардык жаңылыктар

Берилген бөлүмдө азырынча жаңылыктар жок

Иш-чаралар

Бардык иш чаралар

В данном разделе пока нет публикаций

Mакалалар

Берилген бөлүмдө азырынча макалалар жок

Видео

Все видео

Берилген бөлүмдө азырынча жарыялоо жок

Администраторлор
  • avatar