Shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish haqida qoidalar


(shaxsiy ma’lumotlar doir siyosat)


1. UMUMIY QOIDALAR

1.1.Rossiya Federatsiyasi qonunchiligi asosida tashkil etilgan va faoliyat ko’rsatayotgan «A.S.Pushkin nomidagi rus tili Instituti» (bundan keyin – «Operator»), www.pushkininstitute.ru (bundan keyin «Sayt») saytining ma’muri va egasi hisoblanadi, Sayt foydalanuvchilari, jismoniy shaxslardan (bundan keyin – «Foydlanuvchilar»). olingan shaxsiy ma’lumotlardan ruxsat berilmagan holatda foydalanishga yo’l qo’ymaslik siyosatining qat’iy tarafdoridir.
1.2.Ushbu Qoidalar orqali Sayt Foydlanuvchilari bilan muloqot qilish tartibini belgilanadi.
1.3. Shaxsiy ma’lumotlarga murojaat etishni tartibga solish Foydlanuvchilarning huquq va manfaatlarini himoya qilishni maqsad qilib qo’yadi, shuningdek shaxsiy ma’lumotlarini ishlab chiqish jarayonida ularning huquqlarini himoya qilish va ekinliklarini ta’minlash, jumladan, ma’lumotlarini olish, to’plsh, ma’lum bir tartibga solish, tahlil qilish, ularni saqlash jarayonida va bu ma’lumotlarni uzatish zarurati bo’lganda (kirishga ruxsat berish) Foydlanuvchilarning shaxsiy hayoti shaxsiy va oilaviy sirlariga daxlsizlikni ta’minlash Sayt faoliyati maqsadlarini amalga oshirish doirasida ushbu Qoidalar belgilab qo’yiladi
1.4. Foydlanuvchilarning shaxsiy ma’lumotlari — bu aniq bir Foydlanuvchiga oid (shaxsiy ma’lumotlarning subyektiga) taqdim etilgan va Sayt faoliyatining maqsadlari uchun zarur bo’lgan va/yoki Foydlanuvchilarga xizmat ko’rsatishga oid, Sayt uchun zrur bo’lgan, ma’lumotlardir, jumladan:
 • Foydlanuvchining familiyasi;
 • Foydlanuvchining ismi;
 • Foydlanuvchining elektron manzili.
1.5. Foydlanuvchining shaxsiy ma’lumotlari to’plami (ko’rish mumin bo’lganlaridan tashqarilari) konfidensiyal ma’lumotlar sirasiga kiradi ( Saytning sirlarini qonun tomonidan himoya qilinadiganlari). Shaxsiy ma’lumotlar munosabatlarida konfidensiyallik tartibi quyidagi holatlarda bekor qilinadi:
 • Shaxsni ochib tashlash holatlarida;
 • Federal qonunlarda ko’rsatilgan boshqa holatlarda.
1.6. Foydlanuvchining ma’lumotlari bilan ishlashda Operator tomonidan Saytning faoliyat maqsadlarini amalga oshirish, hamda xizmat ko’rsatish bilan bog’liq va zarur bo’lgan qonuniy harakatlar amalga oshiriladi.
1.7. Foydlanuvchi ushbu Qoidalardan xabardor qilinadi va Sayt faoliyati jarayonida yuzaga keladigan mavjud zaruratlar bo’lgan vaqtga, Operator tomonidan qattiq cheklangan holatlarda uchinchi shaxslarning mablag’lari uchun, Sayt Operatori hamkorlari va mijozlariga qat’iy belgilangan ma’lum bir ma’lumotlarga kirish uchun ruxat beriladi. Ushbu ruxsat Sayt faoliyatining samaradorligini oshirish, Foydlanuvchi Saytga murojaat etgan holatlarda xizmat ko’rsatish sifatini yanada yaxshilash maqsadlarini ta’minlash uchun amalga oshiriladi.
1.8. Foydlanuvchi ushbu Qoidalar shartlari bilan tanishish jarayonida qisman yoki butunlay norozi bo’lgan holatlarda –Saytdan va uning xizmatlaridan foydalanish zudlik bilan to’xtatilishi zarur.


2. ASOSIY TUSHUNCHALAR

Ushbu Qoidalarning maqsadlari uchun quyidagi asosiy tushunchlardan foydalaniladi:
 • personal ma’lumotlar – ’ma’lum bir shaxsga nisbatan qisman yoki aniq bir jismoniy shaxsga doir (xususiy ma’lumotlar subyektiga ) to’liq bo’lgan har qanday ma’lumotlardir.
 • foydlanuvchi - saytda ro’yxatga olingan va Sayt xizmatlari mazmuniga va servislariga kira oladigan shaxsdir;
 • оperator – mustaqil ravishda yoki yiki boshqa shaxslar bilan birgalikda shaxsiy ma’lumotlar bilan qayta ishlashni amalga oshiradigan yuridik yoki jismoniy shaxs bo’lib, shuningdek shaxsiy ma’lumotlar bilan ishlashning maqsadlari, xususiy ma’lumotlarning tarkibi, qayta ishlab chiqilishi zarur bo’lgan , harakatlar (operatsiyalar), shaxsiy ma’lumotlar bilan bog’liq harakatlarni amalga oshiradi. и;
 • shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlab chiqish – avtomatlashtirish vositalaridan foydalanish orqali yoki bunday vositalar yordamisiz amalga oshiriladigan har qanday harakat (operatsiya) yoki harakatlar yig’indisi, ya’ni ma’lumotlarni yig’ish, yozib olish, ularni ma’lum bir tartibga keltirish,, to’plash, saqlash, aniqlash (ma’lumotlarni yangilash , o’zgartirish) , ularning ichidan zarur ma’lumotlarni ajratib olish, foydalanish, uzatish (tarqatish, taqdim etish, ma’lumotlarga kira olish) shaxsni ochib tashlash, o’cirib tashlash,shaxsiy ma’lumotlarni bekor qilish (yo’q qilib tashlash) ;
 • shaxsiy ma’lumotlarni tarqatish – shaxsiy ma’lumotlarni ma’lum bo’lmagan guruh shaxslariga ochib tashlash bilan bog’liq harakatlar;
 • shaxsiy ma’lumotlarni taqdim etish – ma’lum bir shaxs yoki ma’lum bir guruhning shaxsiy ma’lumotlarini ochishga yo’naltirilgan harakatlar;
 • personal ma’lumotlarni to’xtatib qo’yish – вpersonal ma’lumotlarni vaqtinchalik to’xtatib qo’yish (agar personal ma’lumotlarni aniqlash uchun ma’lum otlarni ishlab shiqish zarur bo’lgan holatlar bundan mustasno) ;
 • personal ma’lumotlarni shaxssizlantirish – bu harakatlar natijasida qo’shimcha ma’lumotlardan foydalanmasdan aniq bir subyektning personal ma’lumotlariga kirib bo’lmaydi.;
 • axborortlar — taqdim etilish shaklidan turlicha bo’lgan ma’lumotlar (bildirishlar, ma’lumotlar);
 • hujjatlashtirilgan axborotlar — moddiy asbob-uskunlarda hujjatlashtirish yo’li bilan qayd etilgan, rekvizitlarga ega bo’lganma’lumotlar, ular bu ma’lumotlarni yoki uni moddiy yetkazib beruvchini aniqlashga yordam beradi.


3. PERSОNAL MA’LUMOTLARNI QAYTA ISHLAB CHIQISH

3.1. Foydlanuvchining barcha ma’lumotlar\haqida manba bevosita Foydlanuvchining o’zi hisoblanadi, o’z shaxsiy ma’lumotlarini Saytga hamma uchun foydalanish mumkin bo’lgan resurslar sifatida joylashtiradi.
Foydlanuvchining o’z shaxsiy ma’lumotlarini qayta ishlanishga roziligi unga xizmat ko’rsatish va Saytga kiruvchilar uchun ma’lumotlar taqatish maqsadida olinadi, shuningdek, Saytda ro’yxatdan o’tish uchun zarur bo’ladi.
Foydlanuvchining shaxsiy manzilida, profilida uning hisob yozuvi sifatida o’z xohishiga ko’ra taqdim etgan, ko’rsatgan barcha shaxsiy ma’lumotlari rezyume holatiga keltiriladi. Bunday ma’lumotlar yig’indisini faqat Foydlanuvchining o’zi yoki boshqa shaxs tomonidan inkor etilishi mumkin, bu esa Operatorga shaxsiy ma’limotlar noqonuniy qayta ishlab chiqilganligi haqida ariza bilan murojjat etsih orqali amalga oshiriladi..
3.2. Оperator Foydlanuvchidan uning irqiy, milliy mansubligi, siyosiy, diniy va falsafiy qarashlari, sog’ligi, shaxsiy hayoti haqida ma’lumot so’ramaydi.Bunday so’rovnoma olingan holatlarda Foydlanuvchi Operatorga quyidagi manzil bo’yicha murojaat etishi zarur. elearning@pushkin.institute. Aks holda, Operator saytda bunday ma’lumotlar bo’lganda holatlarda javobgar sanalmaydi.
3.3 Saxsiy ma’lumotlarni qayta ishlab chiqilish jarayonida Operator zarur bo’lgan huquqiy, tashkiliy, texnik tadbirlarni amalga oshiradi, bu harakatlar Foydlanuvchi shaxsiy ma’lumotlaridan ruxsat etilmagan holatda foydalaish, uni buzish, nusxa ko’chirish, taqdim etish, shaxsiy ma’lumotlarni tarqatish kabi va boshqa noqonuniy holatlarning oldini olish uchun amalga oshiriladi.
personal ma’lumotlarga kirish huquqiga ega bo’lgan xodimlar tarkibini tartibga keltirish va chegaralab qo’yish;
 • shaxsiy ma’lumotlarni bevosita ishlab chiquvchi xodimlarni Rossiya Federatsiyasi qonunchiligi qoidalari, ushbu Qoidalar, ma’lumotlar bilan tanishtirish;
 • foydlanuvchilarning axborot resurslariga, dasturiy apparat vositalarini qayta ishlash axborotlarni himoya qilsih uchun ruxsat berish tizimini tartibga solosh;
 • shaxsiy ma’lumotlar axborot tizimi foydlanuvchilarining ro’yxatga olinishi va ularning harakatlarini hisobga olish;
 • foydlanuvchilarning shaxsiy ma’lumotlar axborot tizimiga kirishlarini parol bialn himoya qilish;
 • kommunikatsion portlarga kira olishda , kirish chiqish uskunalari, axborotni o’zida salovchi uskunalar va tashqi axborotni yig’uvchilarni nazorat qiluvchi vositalarini qo’llash;
 • antivirusni nazorat qilishni amalga oshirish, korporativ tarmoqqa zararli dasturlar va dastur qismlariga qo’yilgan eslatmalarni tatbiq qilinishining oldini olish;
 • tarmoqlararo ekranlshtirishni qo’llash;
 • korporativ tarmoqqa ruxsatsiz kirishlarni aniqlash, shaxsiy ma’lumotlarning xavfsizligini ta’minlash bo’yicha o’rnatilgan talablarning buzilish holatlarini aniqlash.;
 • shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilishda markazlashtirilgan boshqaruv;
 • axborotni zahira uchun nusxlash;
 • hududga ruxsatnoma bilan kirish tartibini o’rnatish;
 • himoya qilishning texnik vositalari, binoning signallashtirilganligini doimiy tayyorgarlikda saqlab turish.
3.4. Foydlanuvchi Saytga o’zi haqida ishonchli bo’lgan ma’lumotlarni taqdim etish majburiyatini oladi.
3.5. Shaxsiy ma’lumotlar Operator tomonidan ushbu Qoidalarning 1.6 qismida ko’rsatilgan maqsadlarda qayta ishlab chiqiladi.
3.6. Qayta ishlab chiqilayotgan, o’rganilayotgan shaxsiy ma’lumotlarning mazmuni va hajmini aniqlashda Sayt RF Konstitutsiyasi va 27.07.2006 № 152-ФЗ raqamli «Shaxsiy ma’lumotlar haqida» hujjati asosida ish olib boradi.
3.7. Foydlanuvchining manfaatlarini himoya qilish maqsadida zarur bo’lgan bunday qarorlarni qabul qilishda Sayt avtomatlashtirilgan tarzda hyoki elektron holatda Foydlanuvchi haqida olingan ma’lumotlarga asoslanib ish ko’rish huquqiga ega.
3.8. Sayt federal qonun tomonidan o’rnatilgan tartibda Foydlanuvchining shaxsiy ma’lumotlaridan noqonuniy bo’lmagan holatda foydalanishning oldini olish va himoya qilishni amalga oshiradi. Foydlanuvchi shaxsiy ma’lumotlarini noqonuniy foydalanishdan himoya qilish federal qonun tomonidan belgilab qo’yilgan tartibda Sayt mablag’ari hisobidan ta’minlanadi
3.9. Har qnday mumkin bo’lgan hoaltlarda Foydlanuvchining o’z shaxsiy ma’lumotlarini hamda sirlarini sdaqlash va himoya qilishdan bosh tortishi haqiqiyhisoblanmaydi.


4. SHAXSIY MA’LUMOTLARNI UZATISH

4.1. Foydlanuvchining shaxiy ma’lumotlarini uzatishda Sayt quyidagi talablarni bajarishi lozim:
4.1.1. Foydlanuvchining shaxiy ma’lumotlarini federal qonun tomonidan o’rnatilgan tartibdagi holatlardan tashqari Foydlanuvchining ruxsatisiz uchinchi shaxslarga bermaslik.
4.1.2. Foydlanuvchining shaxiy ma’lumotlarini tijorat maqsadlarida uning roziligisiz bermaslik. Foydlanuvchining roziligini olingandan keyingina mahsulotlar, tovarlarni yuritish maqsadida aniq iste’molchi bilan to’gridan to’g’ri aloqa o’rnatish uchun Foydlanuvchining shaxiy ma’lumotlarinini qayta ishlab chiqishga ruxsat etiladi.
4.1.3. Foydlanuvchning shaxiy ma’lumotlarini olgan shaxslarni bu ma’lumotlardan faqat belgilangan maqsadlardagina foydalanish haqida ogohlantirish va ulardan bu qoidalarga amal qilinayotganini tasdiqlab berishlarini talab qilinadi.
4.1.4. Foydlanuvchining shaxiy ma’lumotlarini olgan shaxslarni sir saqlash (konfidensiallik) tartibga rioya qilishlari zarur..
4.1.5. Foydlanuvchilarning shaxiy ma’lumotlarini uzatish ushbu Qoidalarga muvofiq va ular doirasida amalga oshiriladi.
4.1.6. Foydlanuvchilarning shaxiy ma’lumotlari qayta ishlab chiqiladi shifrlangan ko’rinishda va kirish chegaralangan tartibda serverda saqlanadi.
4.3. Foydlanuvchilarning shaxiy ma’lumotlari olinishi, undan keying bosqichlarda qayta ishlb chiqilishi va electron ko’rinishda (Internet tarmog’i va lokal kompyuter tarmog’i yordamida) saqlash uchun uzatilishi mumkin.


5. SHAXSIY MA’LUMOTLARGA KIRA OLISH

5.1. Operator Sayt Foydlanuvchining ma’lum otlariga maqsadli bo’lmagan va ruxsat etilmagan holda kirishga ruxsat bermaslikni ta’minlash majburiyatini oladi. Bunday hollarda Foydlanuvchining ma’lum otlariga maqsadli bo’lgan va ruxsat etilgan holda qiziiquvchi shaxslarninFoydlanuvchilar shaxsiy ma’lum otlariga kirishi ushu Qoidalarning 1.6 qismida ko’rsatilgan Sayt Operatori mavzulari maqsadli faoliyat doirasida amalga oshiriladigan hisoblanadi.
Shunga qaramasdan Foydlanuvchilarning shaxsiy ma’lumotlariga nisbatan shunga o’xshash maqsadli bo’lmagan kirishlar natijasida yuz bergan har qanday holatlarda Operator javobgar hisoblamnaydi:
 • Operator nazoratida bo’lgan tarmoq hamda texnik vositalar va dasturiy ta’minlanish bilan bog’liq bo’lgan texnik nosozliklarda;
 • uchinchi shaxslar tomonidan to’g’ridan-to’g’ri belgilanish bo’yicha emas, balki Operator Saytidan maqsadli va maqsadli bo’lmagan foydalanish;
Operator Foydlanuvchilarning arizalariga ko’ra ularning shaxsiy ma’lumotlaridan maqsadli bo’lmagan holatda foydalanish yuzasidan bu ma’lumotlarni uchinchi shaxslarga taqdim etmaslikni kafolatlaydi.
5.2. Sayt Foydlanuvchisi quyidagi huquqlarga ega:
5.2.1. O’z shaxsiy ma’lumotlariga kira olish va ular bilan tanishish.
5.2.2. Saytdan to’liq bo’lmagan, ishonchli bo’lmagan ,eskirgan, ishonarli bo’lmagan, qonuniy yo’l bilan olinmagan yoki Sayt uchun zarur hisoblanmagan ma’lumotlarni bekor qilish yoki to’g’rilashni talab qilsih.
5.2.3. O’z shaxsiy ma’lumotlarining qayta ishlanishi bialn aloqador axborotlarni olish, jumladan quyidagi mazmunga ega bo’lgan:
1) Operator tomonidan shaxsiy malumotlarning qayta ishlab chiqilganligini tasdiqlash;
2) shaxiy ma’lumotlarini ishlab chiqishning huquqiy asoslari va maqsadlari;
3) shaxiy ma’lumotlarining Operator tomonidan ishlab chiqilish usullari va maqsadlari;
4) Operatorning nomlanishi va manzili, shaxsiy ma’lumotlarga kira oluvchi shaxslar haqida ma’lumotlar (xodimlardan tashqari) yoki shaxsiy ma’lumotlar Operator bilan shartnoma asosida yoki federal qonunda ko’rsatilgan holatlar asosida ochilishi mumkin;
5) shaxiy ma’lumotlar sub’yektiga tegishli, ishlab chiqilayotgan shaxiy ma’lumotlar, agar federal qonun tomonidan bunday ma’lumotlarning taqdim etilsh tartibi boshqacha bo’lsa, ularning olinish manbasi;
6) shaxiy ma’lumotlarining qayta ishlab chiqilish muddatlari, jumladan ularni saqlash.
5.2.4.Sub’yektlarning shaxiy ma’lumotlarini himoya qilish bo’yicha mutasaddi organga shikoyat bilan murojaat etish yoki Saytning qonuniy bo’lmagan harakatlari va harakat ko’rsatmayotganligi haqida uning shaxsiy ma’lumotlari va ularning qayta ishlab chiqilishi bo’yicha sudga murojaat etishlari mumkin.


6. JAVOBGARLIK

6.1. Shaxsiy ma’lumotlar bilan ishlash tartibini buzgan Sayt xodimlari tartib-intizom, ma’muriy, fuqarolik-huquqiy va jinoiy javobgarlik bo’yicha Rossiya Federatsiyasi federal qonunlari asosida javobgar hisoblanadilar.