Образовательное учреждение "Русский Дом"

Образовательное учреждение "Русский Дом" г. Сеул, Республика Корея.
«Русский дом» реализует образовательные программы средней школы при Посольстве РФ с углубленным изучением английского языка. Учебные программы рекомендованы Министерством образования и науки РФ.
Обучающиеся нашего учебного заведения проходят промежуточную аттестацию (1-8 класс и 10 класс) и итоговую аттестацию (9 и 11 классы) в школе при Посольстве России.
Сайт http://www.russkydom-seoul.com/

Xəbərlər

Bütün xəbərlər

Bu bölmədə hələ xəbər yoxdur.

Tədbirlər

Tədbirlərin hamısı

В данном разделе пока нет публикаций

Məqalələr

Bu bölmədə hələ məqalə yoxdur.

Видео

Все видео

Bu bölmədə dərc etmə hələ yoxdur

Администраторы
  • avatar
Подписчики ( 1 )
  • avatar