Средняя общеобразовательная школа № 2 ст. Кардоникской

МКОУ "СОШ №2 ст.Кардоникской". Директор Кипкеева Салимат Муратовна.
Адрес: 369154, КЧР, Зеленчукский район, ст.Кардоникская, ул.Речная,9.

Жаңылыктар

Бардык жаңылыктар

Берилген бөлүмдө азырынча жаңылыктар жок

Иш-чаралар

Бардык иш чаралар

В данном разделе пока нет публикаций

Mакалалар

Берилген бөлүмдө азырынча макалалар жок

Видео

Все видео

Берилген бөлүмдө азырынча жарыялоо жок

Администраторлор
  • avatar