Сизимская средняя общеобразовательная школа

Сельская средняя школа. Адрес: Республика Тыва, Каа-Хемский район, с.Сизим, ул.Центральная 28.

Жаңылыктар

Бардык жаңылыктар

Берилген бөлүмдө азырынча жаңылыктар жок

Иш-чаралар

Бардык иш чаралар

В данном разделе пока нет публикаций

Mакалалар

Берилген бөлүмдө азырынча макалалар жок

Видео

Все видео

Берилген бөлүмдө азырынча жарыялоо жок

Администраторлор
  • avatar