Кара-Чыраанская средняя общеобразовательная школа

МБОУ Кара-Чыраанская СОШ Сут-Хольского кожууна Республики Тыва.
Сайт школы: http://kara-chyraan.edu17.ru

Жаңылыктар

Бардык жаңылыктар

Берилген бөлүмдө азырынча жаңылыктар жок

Иш-чаралар

Бардык иш чаралар

В данном разделе пока нет публикаций

Mакалалар

Берилген бөлүмдө азырынча макалалар жок

Видео

Все видео

Берилген бөлүмдө азырынча жарыялоо жок

Администраторлор
  • avatar
Подписчики ( 1 )
  • avatar