Thông tin về các sự kiện trong khuôn khổ năm Văn học được sự đồng ý của bộ Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga

«Năm Văn học» là chương trình tổ hợp cấp quốc gia được thực hiện năm 2015 tại Liên bang Nga. Chương trình này nhằm thu hút sự quan tâm đến văn học Nga và văn học thế giới, tuyên truyền phong trào đọc và văn hóa sách dưới mọi hình thức. Năm 2015 trở thành năm Văn học do Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin ký Xác lệnh ngày 12/ 06/ 2014.

Ban tổ chức Năm Văn học đã soạn thảo và xác nhận Kế hoạch tổ chức các sự kiện trong năm Văn học. Trên Cổng thông tin điện tử "Giáo dục bằng tiếng Nga", phần này chứa các tài liệu về việc tổ chức các sự kiện trong năm Văn học được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga:

- Kế hoạch tổng quát về việc tổ chức sự kiện
- Thông tin về lễ hội "Vòng nguyệt quế văn chương Nga" и Thông tin về thành phần ban tổ chức
- Thông tin về cuộc thi toàn Nga "Di sản văn học Nga" и Thông tin về thành phần ban tổ chức

Thông tin về các sự kiện trong năm Văn học dưới sự bảo trợ của bộ Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga sẽ được đăng trên lịch sự kiện trên Cổng thông tin điện tử "Giáo dục bằng tiếng Nga". Thông tin sẽ dành cho các chuyên gia của các tổ chức điều hành trong lĩnh vực giáo dục Liên bang Nga, các tổ chức và cá nhân quan tâm đến các sự kiện của năm Văn học tại Nga.

Để biết thêm thông tin về các sự kiện trong năm Văn học, hãy xem thêm tại cổng thông tin chuyên biệt godliteratury.ru