O wydarzeniach Roku Literatury zaplanowanych w Ministerstwie Edukacji i Nauki FR

«Rok Literatury» to jest realizowany w Federacji Rosyjskiej w 2015 roku kompleksowy program rządowy, mający na celu rozwój zainteresowania literaturą rosyjską i światową, propagowanie czytania i kultury czytelniczej. Ukaz Prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina z 12 czerwca 2014 roku.

Komitet organizacyjny Roku Literatury opracował i uchwalił Plan wydarzeń Roku Literatury. W niniejszym rozdziale portalu "Kształcenie po rosyjsku" są umieszczone dokumenty, dotyczące wydarzeń Roku Literatury zaplanowanych w Ministerstwie Edukacji i Nauki Federacji Rosyjskiej:

- Ogólny plan wydarzeń
-Regulamin festiwalu "Wieniec literacki Rosji" и Informacja o składzie komitetu organizacyjnego
- Regulamin Konkursu Ogólnorosyjskiego "Dziedzictwo literackie Rosji" и Informacja o składzie komitetu organizacyjnego

Informacja o wydarzeniach Roku Literatury, zaplanowynych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Federacji Rosyjskiej, jest publikowana w kalendarzu wydarzeń na portalu "Kształcenie po rosyjsku". Informacja jest przeznaczona dla pracowników organów zarządzania systemu edukacji Federacji Rosyjskiej, dla organizacji oświatowych i dla wszystkich zainteresowanych wydarzeniami Roku Literatury w Rosji.

Informację szczegółową o wydarzeniach Roku Literatury można uzyskać na wyspecjalizowanym portalu informacyjnym godliteratury.ru