Россиянын Билим берүү жана илим министрлигинин колдоосунда адабият Жылы алкагындагы иш чаралар тууралуу

«Адабият жылы» — бул Россия Федерациясында 2015-жылдын ичинде ишке ашырылган, орус жана дүйнөлүк адабиятка кызыгууну өстүрүүгө, окууну жана китеп маданиятын бардык багыттарда үгүттөөгө багытталган мамлекеттик комплекстүү программа. 2015-жылы Россия Федерациясынын Президенти В.В. Путиндин 2014-жылдын 12-июнундагы Жарлыгы менен года. адабият Жылы деп аталган. Адабият Жылын уюштуруу комитети адабият Жылынын негизги иш чараларынын мерчемдерин иштеп чыккан жана бекиткен. "Билим берүү орус тилинде" порталынын берилген бөлүмүндө адабият Жылынын иш чараларын Россия Федерациясынын билим берүү жана илим министрлигинин колдоосунда өткөрүү боюнча документтер жайлаштырылган: /p>

- Иш чаралардын жалпы мерчеми
- Фестиваль тууралуу Жобо " Россиянын адбий чамбыры" и Уюштуруу комитетинин курамы тууралуу маалымат
- Бүткүл россиялык сынак боюнча Жобо " Россиянын адабий мурасы" и Уюштуруу комитетинин курамы тууралуу маалымат

Россия Федерациясынын билим берүү жана илим министрлигинин колдоосунда өткөрүлгөн, Адабият Жылынын иш чаралары тууралуу маалымат "Билим берүү орус тилинде" порталында иш чаралар күн барагында жарыяланат. Маалымат Россия Федерациясынын билим берүү тармагындагы башкаруу органдарынын адистерине, билим берүү уюмдарына жана Россиядагы адабият Жылы менен кызыккандардын бардыгына арналган.

Абадият Жылынын иш чаралары тууралуу кененирээк атайын адистештирилген маалыматтык порталда билүүгө болот godliteratury.ru