За мероприятията в рамките на Годината на литература по линия на Министерството за образование и наука на Русия

«Година на литературата» — това е реализирана в Руската федерация в продължение на 2015 година комплексна държавна програма, насочена за развитие на интереса към руската и световна литература, пропаганда на четене и книжна културы във всички нейни прояви. 2015 година е обявена за Година на литературата с Указ на Президента на Руската Федерация В.В. Путин от 12 юни 2014 година.

Организационният комитет на Годината на литературата е разработил и утвердъл "План на основните мероприя на Годината на литературата". В настоящия раздел на портала "Образование на руски език" са поместени документи за провеждане на мероприятията на Годината на литературата по линия на Министерството за образование и наука на Руската Федерация:

- Общ план на мероприятията
- Положение за фестивала "Литературен венец на Русия" и Информация за състава на оргкомитета
- Положение за Всеруския конкурс "Литературно наследие на Русия" и Информация за състава на оргкомитета

Информация за мероприятията на Годината за литература, провеждани под егидата на Министерството за образование и наука на Руската Федерация се публикува в календара на мероприятията на портала "Образование на руски". Информацията е адресирана за специалистите от органите за управление в областта на образованието на Руската Федерация, образователните организации и всички интересуващи се от събитията на Годината за литература в Русия.

По-подробно за мероприятията на Годината за литература може да се разбере на специализирания информационен портал godliteratury.ru