"Հեռավար պարապմունքներ" բաժնի օգնությամբ Դուք կարող եք անվճար այցելել հաեռավար պարապմունքների և դիտել տեսանյութեր Ձեզ հարմար ժամանակ։

Դուք հնարավորություն ունեք լսելու Պուշկինի ինստիտուտի առաջատար գիտնականների դասախոսությունները։

Դուք դասախոս-ռուսագետ եք և ուզում եք երկխոսություն վարել ողջ աշխարհի գործընկերների հե՞տ Խորհուրդ ենք տալիս Հեռավար պարապմունքների բաժինը։
Յուրաքանչյուր չորեքշաբթի սեպտեմբերից հունիս Պուշկինի Ինստիտուտի աշխատակիցներն անցկացնում են հեռավար պարապմունքներ ռուսերենի՝ որպես օտար լեզվի դասավանդման մեթոդաբանությունից։

Առցանց-պարապմունքներ

Նախատեսվող հեռավար պարապմունքներ չկան։
Ավելի մանրամասն
Ավելի մանրամասն
Ավելի մանրամասն
Ավելի մանրամասն
Ավելի մանրամասն
Ավելի մանրամասն
Ավելի մանրամասն
Ավելի մանրամասն
Նորից ցույց ալ