به کمک بخش «وبینار» شما می توانید به صورت رایگان از وبینار دیدن نمایید و یا ویدیوهای ضبط شده بسیار جالبی را در هر زمانی که مطابق میل شما بود، تماشا کنید.

همچنین می توانید به سخنرانی های دانشمندان آموزشگاه پوشکین گوش فرا دهید.

شما استاد روس زبان هستید آیا مایلید با همکاران خود در سراسر دنیا گفتگو کنید؟ به شما بخش وبینارها را توصیه می کنیم.
هر چهارشنبه از ماه سپتامبر تا ماه ژوئن کارمندان آموزشگاه پوشکین وبینارها را با موضوع اصول و روش تدریس زبان روسی به عنوان زبان خارجی برگزار می کنند.

وبینارها

وبینار جدیدی نیست. به روز رسانی شود!
بیشتر
بیشتر
بیشتر
بیشتر
بیشتر
بیشتر نشان دادن