”Vebinarlar” bölmənin köməyi ilə Siz pulsuz vebinara qələ ya Sizə rahat olan vaxtda ən maraqlı vebinarların videoyazılarına baxa bilərsiniz.

Puşkin adıva İnstitutunun aparıcı alimlərinin mühazirələrinə qulaq asmaq imkanınız var.

Siz müəllim-rusist və dünyada olan həmkarlarla dialoq aparmaq istəyirsiniz? Sizə ”Vebinarlar” bölməni tövsiyə edirik.
Sentyabr ayından başlayaraq iyun ayına kimi hər çərşənbə Puşkin adıva İnstitutunun əməkdaşları rus dili xarici dil kimi tədrisin metodikası üzrə vebinarlar keçirdirlər.

Vebinarlar

Gələn vebinarlar yoxdur. Təzələməni izləyin!
Daha müfəssəl
Daha müfəssəl
Daha müfəssəl
Daha müfəssəl
Yenə göstərmək