Гурикская средняя общеобразовательная школа

Адрес: 368655, Руспублика Дагестан, Табасаранский, с.Гурик, Гурик, №1.
Сайт: http://gurik.dagschool.com

Жаңылыктар

Бардык жаңылыктар

Берилген бөлүмдө азырынча жаңылыктар жок

Иш-чаралар

Бардык иш чаралар

В данном разделе пока нет публикаций

Mакалалар

Берилген бөлүмдө азырынча макалалар жок

Видео

Все видео

Берилген бөлүмдө азырынча жарыялоо жок

Администраторлор
  • avatar
Подписчики ( 1 )
  • avatar