Средняя общеобразовательная школа-детский сад с.п. Алхасты

ГКОУ "СОШ - ДС с.п. Алхасты". Сайт: http://alh.sokori.ru/

Tin mới

Toàn bộ các tin tức

Hiện tại chưa có bản tin nào trong phần này

Các sự kiện

Toàn bộ sự kiện

В данном разделе пока нет публикаций

Bài báo

Hiện tại chưa có bài báo nào trong phần này

Все видео

Trong phần này chưa có bài đăng nào