Шангодинско-Шитлибская СОШ Гунибского района

ГКОУ "Шангодинско-Шитлибская СОШ Гунибского района" (Республика Дагестан).
Адрес: 368 080, Республика Дагестан, Кумторкалинский район, п/о Алмало, к.Кумтоп агрофирмы «Шангода» Гунибского района
Сайт: http://shan-shit.dagschool.com/

Жаңылыктар

Бардык жаңылыктар

Берилген бөлүмдө азырынча жаңылыктар жок

Иш-чаралар

Бардык иш чаралар

В данном разделе пока нет публикаций

Mакалалар

Берилген бөлүмдө азырынча макалалар жок

Видео

Все видео

Берилген бөлүмдө азырынча жарыялоо жок

Администраторлор
  • avatar