Шангодинско-Шитлибская СОШ Гунибского района

ГКОУ "Шангодинско-Шитлибская СОШ Гунибского района" (Республика Дагестан).
Адрес: 368 080, Республика Дагестан, Кумторкалинский район, п/о Алмало, к.Кумтоп агрофирмы «Шангода» Гунибского района
Сайт: http://shan-shit.dagschool.com/

Жаңалықтар жоқ

Барлық жаңалықтар

Берілген бөлімде әлі жаңалық жоқ.

Шаралар

Барлық іс-шаралар

В данном разделе пока нет публикаций

Мақалалар

Берілген бөлімде әлі мақала жоқ.

Видео

Все видео

Берілген бөлімде жарияланым жоқ

Администраторлар
  • avatar