Профессиональная гимназия по экономике им. Робера Шумана (ПГИ "Робер Шуман")

Это профессиональная школа для старшеклассников с VIII по XII класс (г. Разград, Болгария). Она готовит специалистов в области финансов, менеджмента, маркетинга, кулинарии.
Сайт: http://pgi-rz.com/

Xəbərlər

Bütün xəbərlər

Bu bölmədə hələ xəbər yoxdur.

Tədbirlər

Tədbirlərin hamısı

В данном разделе пока нет публикаций

Məqalələr

Bu bölmədə hələ məqalə yoxdur.

Видео

Все видео

Bu bölmədə dərc etmə hələ yoxdur

Администраторы
  • avatar