Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова

ФГБУК "Государственный Российский Дом народного творчества им. В.Д. Поленова" является центром по координации и информационно-методическому обеспечению деятельности региональных домов (центров) народного творчества, организации масштабных фестивалей, конкурсов и смотров в сфере народного творчества и любительского искусства, формированию Каталога объектов нематериального культурного наследия народов России.

նորություններ

Բոլոր նորությունները

Տրված բաժնում առայժմ նորություններ չկան

Միջոցառումներ

Բոլոր միջոցառումները

В данном разделе пока нет публикаций

Հոդվածներ

Տրված բաժնում առայժմ հոդվածներ չկան

Видео

Все видео

Տրված բաժնում առայժմ չկան հարթակումներ

Կարգադրող կառավարիչներ
  • avatar