Konfidensiallik siyosati


Personal ma’lumotlarning ushbu Konfidensiallik siyosati (bundan so’ng barcha o’rinlarda Konfidensiallik siyosati)
Saxsiy ma’lumotlarning ushbu Konfidensiallik siyosati (bundan so’ng Konfidensiallik siyosati) FGBOU «A.S Pushkin nomidagi rus tili Instituti » (bundan so’ng - «Оperator»), tomonidan tashkil etilib, Rossiya Federatsiyasining qonunchiligiga muvofiq harakatlanadi, Saytnung egasi va adminstaratori sanaladi, ushbu Konfidensiallik siyosati Internet tarmog’ining www.pushkininstitute.ru (bundan so’ng - Sayt) manzili bo’yicha joylashtirilgan barcha axborotlarga nisbatan qo’llanadi, Foydalanuvchi Saytda joylashtirilgan materiallar va xizmatlardan foyfdalalayotgan paytda Sayt egasi va adminstratori Foydalanuvchi haqida ma’lumotlarni olishi mumkin.
Saytda ro’yxatdan o’tish, shuningdek, Saytda joylashtirilgan materiallar va xizmatlardan foydalanish Foydalanuvchining ushbu Konfidensiallik siyosati va unda ko’rsatilgan shartlarga so’zsiz rozi ekanligini bildiradi. Foydalanuvchi bu shartlarga rozi bo’lmagan holatda Sayt xizmatlari va servislaridan foydalamasligi kerak bo’ladi.

1. Umumiy qoidalar
1.1. Ushbu Konfidensiallik siyosati doirasida Konfidensial axborotlar deganda quyidagilar tushuniladi:
1.1.1. Foydalanuvchilar ro’yxatdan o’tish jarayonida mustaqil ravishda taqdim etilgan shaxsiy axborotlar (hisob yozuvining tashkil etilishi) yoki Sayt servislari va materiallaridan foydalanish jarayonida yoziladigan shaxsiy ma’lumotlar ham: foydalanuvchining familiyasi, foydalanuvchining ismi, foydalanuvchining elektron pochtasi manzili. Foydalanuvchi tomonidan taqdim etiladigan shaxsiy ma’lumotlar ro’yxati ushbu Konfidensiallik siyosatiga o’zgartirishlar kiritish bilan kengaytirilishi mumkin.
1.1.2. Ma’lumotlar foydalanuvchilarning qurilmasiga o’rnatilgan dasturiy ta’minlash orqali, jumladan IP manzili, cookie fayllari ma’lumotlari, foydalanuvchilar brauzerlari (yoki boshqa dasturlar yordamida servislarga kirishni amalga oshiradigan dasturlar asosida) avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Jihozlarning texnik tavsifi, va foydalanuvchilar tomonidan qo’llanadigan dasturiy ta’minlanishi, servislarga kirish vaqti va sanasi, so’ralayotgan sahifalarning manzillari va boshqa shunga o’xshash ma’lumotlar ham shular jumlasiga kiradi.
1.1.3 Saytdan foydalanish jarayonida olish mumkin bo’lgan va Foydalanuvchi qabul qiladigan ma’lumotlar.
1.2. Ushbu Konfidensiallik siyosati faqat www.pushkininstitute.ru. Saytiga nisbatan qo’llanadi. Sayt Foydalanuvchining manbalar orqali kirishi mumkin bo’lgan www.pushkininstitute.ru manzili bo’yicha uchinchi shaxslarning saytlari uchun javobgarlikni o’z zimmasiga olmaydi va ularni nazorat qilmaydi
1.3. Operator foydalanuvchilarning, konfidensial axborotlariga kirish uchun ruxsat olib, konfidensiallikni ta’minlash, uchinchi shaxslarga bermaslik va foydalanuvchilarning ruxsatisiz ularning shaxsiy ma’lumotlarni tarqatmaslik majburiyatini oladi, agar boshqa holatlar 27.07.2006 152-ФЗ sonli «Shaxsiy ma’lumotlar haqida» Federal qonuni va ushbu Konfidensiallik siyosati tomonidan ko’rib chiqilmagan bo’lsa.

2. Konfidensial axborotlarni yig’ish va qayta ishlash maqsadlari
2.1. Operator Saytniing faoliyat ko’rsatishi, servislar va xizmatlarni taqdim etish uchun zarur bo’lgan axborotlarni yig’adi va saqlaydi, bundan qonunchilik tomonidan ko’zda tutilgan holatlar, ya’ni Konfidensial axborotlarni saqlash bo’yicha ma’lum bir muddatlar ko’rsatilgan holatlar mustasnodir.
2.2. Foydalanuvchining shaxsiy ma’lumotlarini Sayt quyidagi maqsadlarda ko’rib chiqadi:
2.2.1. Foydalanuvchining Saytda xizmatlar ko’rsatish uchun ro’yxatdan o’tkazilgan, Saytda ko’zda tutilgan identifikatsiyasi;
2.2.2. Foydalanuvchiga Saytning resurslariga kirish uchun ruxsat berish;
2.2.3. Saytdan foydalanish jarayonida xizmatlar ko’rsatish bilan aloqador bo’lgan, ya’ni, bildirish xatlarini jo’natish Foydalanuvchining so’rovnomalarni, arizalarni ishlab chiqish uchun foydalanuvchi bilan qayta aloqani o’rnatish;
2.2.4. Sayt xizmatlarining talab qilishiga ko’ra statistik tahlil uchun Foydalanuvchining manzilini aniqlash;
2.2.5. Hisob yozuvini tashkil qilish bo’yicha agar Foydalanuvchining roziligi bo’lsa, Saytga kirish uchun hisob yozuvini tashkil qilish;
2.2.6. Saytdan foydalanish jarayonida yuzaga keladigam muammolarni hal qilish uchun Foydalanuvchiga yordam ko’rsatish.

3. Foydalanuvchilarning konfidensial axborotlarini ishlab chiqish va saqlash shartlari
3.1. Konfidensial axborotlarni ishlab chiqish muddati cheklanmagan holda istalgan qonuniy yo’l bilan, jumladan, avtomatlashtirish vositalari yoki elektron yo’l bilan olish orqali amalga oshiriladi.
Foydalanuvchilarning shaxsiy ma’lumotlarni ishlab chiqish 27.07.2006 152-ФЗ sonli «Shaxsiy ma’lumotlar haqida» Federal qonuni va Shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish haqida qoidalarga (shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish siyosatiga) muvofiq holda amalga oshiriladi.
Shaxsiy ma’lumotlarni ishlab chiqish deganda istalgan harakat (operatsiya) yoki harakatlar yig’indisi, avtomatlashtirilgan vositalardan foydalanib yoki bunday vositalarsiz shaxsiy ma’lumotlar bilan, ya’ni yig’ish, yozib olish, tizimlashtirish, to’plash, saqlash, foydalanish, aniqlashtirish,( yangilash, o’zgartirish), ajratib olish, foydalanish, uzatish ( tarqatish, taqdim etish, kira olish).shaxssizlantirish, ajratib qo’yish, o’chirib tashlash, shaxsiy ma’lumotlarni yo’q qilish tushuniladi.
3.2. Operator shaxsiy ma’lumotlarning yo’qolishi va oshkor qilinishi haqida Foydalanuvchiga bildiradi.
3.3. Konfidensial axborotlarning yo’qolishi yoki tarqalib ketish holatlarida Operator javobgar emas, agar ushbu Konfidensial axborotlar:
3.3.1. yo’qolgunga qadar yoki tarqalib ketguniga qadar ommaning mulkiga aylangan bo’lsa;
3.3.2. Operator uni qabul qilgunga qadar uchinchi shaxs tomonidan olingan bo’lsa;
3.3.3. Foydalanuvchining roziligi bilan oshkor qilingan bo’lsa.
3.3. Konfidensial axborotlarga qonuniy bo’lmagan yoki tasodifiy kirishlar, yo’q qilish, o’zgartirish, ajratib qo’yish, nusxa ko’chirish, taqdim etish, konfidensial axborotlarni tarqatish, shuningdek, konfidensial axborotlarga nisbatan qonuniy bo’lmagan boshqa harakatlardan himoya qilish uchun Operator zarur bo’lgan huquqiy, tashkiliy va texnik choralarni qabul qiladi.
3.4. Operator Foydalanuvchi bilan birgalikda yo’qotish va konfidensial axborotlarning tarqalib ketishi natijasida kelib chiqadigan zararlarning yoki boshqa salbiy holatlarning oldini olish uchunb zarur bo’lgan choralarni qabul qiladi.
3.5. Operator majbur:
3.5.1. Olingan shaxsiy axborotlardan faqat ushbu Konfidensiallik siyosatida ko’rsatilgan maqsadlarda foydalanish;
3.5.2. Konfidensial axborotlarni sir saqlashni ta’minlash, Foydalanuvchining oldindan berilgan yozma roziligisiz uni oshkor qilmaslik, shuningdek, uzatilgan axborotlarni sotish, almashtirish, nashr qilish yoki boshqa yo’llar bilan oshkor qilishni amalga oshirmaslik, bundan faqat ushbu Konfidensiallik siyosatida ko’zda tutilga holatlar mustasnodir;
3.5.3. Belgilangan tartibga muvofiq, odatda mavjud bo’lgan rasmiy ish doiralarida bunday axborotlarni himoya qilishda foydalaniladigan Foydalanuvchining shaxsiy ma’lumotlari konfidensialligini himoya qilishning choralarini oldindan ko’rib qo’yish;
3.5.4. Foydalanuvchining so’rovi yoki murojaat etishi bilan yoki uning qonuniy vakili yoki subyektlarning shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish bo’yicha vakil qilib tayinlangan organlari tomonidan tekshirishlar jarayonida ishonarli bo’lmagan ma’lumotlar shuningdek, noqonuniy harakatlarni aniqlash jarayonida tegishli Foydalanuvchiga aloqador bo’lgan shaxsiy ma’lumotlarni ajratib qo’yishni amalga oshirish.
3.6 Operator Foydalanuvchiga konfidensial axborotlarni subyektning shaxsiy ma’lumotlari sifatida aniqlashga yordam beradigan saqlashni amalga oshiradi, vaqt esa konfidensial axborotlarni ishlashga ketadigan vaqtdan ko’p bo’lmasligi kerak. Ishlab chiqilayotgan shaxsiy ma’lumotlar ularni ishlab chiqilish madsadlari amalga oshgach yoki ulardan foydalanish zarurati qolmaganda bekor qqilinadi yoki o’chirib tashlanadi.

4. Konfidensial axborotlarni uchinchi shaxslarga uzatish shartlari va tartibi
4.1. Foydalanuvchining konfidensial axborotlari munosabatida axborotlarning konfidensialligi saqlanadi, faqat Foydalanuvchi tomonidan oz’ ixtiyori bilan o’zi haqidagi ma’lumotlarni cheklanmagan doirada shaxslarga taqdim etsa, bunday holat axborotlar konfidensialligini saqlab qolmaydi. Foydalanuvchi Saytning boshqa xizmatlari va servislaridan foydalanish jarayonida rozilik bildiradi, chunkki bu jarayonda uning konfidensial axborotlarining ma’lum bir qismi ko’pchilikka ma’lum bo’ladi.
4.2. Operator Foydalanuvchining shaxsiy ma’lumotlarini quyidagi hollarda uchinchi shaxslarga berish huquqga ega:
4.2.1. foydalanuvchi bunday harakatlarga rozilik bildirgan bo’lsa;
4.2.2. uzatish Foydalanuvchiga Saytdagi ma’lum bir xizmatlar. Servislardan foydalanish uchun zarur bo’lsa;
4.2.3. uzatish Rossiya Federatsiyasi qonunchiligi yoki boshqa qonunchilik doirasida o’rnatilgan qonunchilikka amal qilish jarayonida ko’zda tutilgan bo’lsa.

5. Foydalanuvchining huquqlari va majburiyatlari
5.1 Foydalanuvchining huquqlari:
5.1.1 uning shaxsiy m’lumotlarini ishlab chiqsh bilan bog’ilq bo’lgan axborotlarni olish, jumladan shaxsiy ma’lumotlar; Foydalanuvchiga uning shaxsiy ma’lumotlariga kirish huquqi federal qonunlarga muvofiq cheklab qo’yilishi mumkin;
5.1.2 Operatordan o’zining konfidensial axborotlarni aniqlashtirishi, jumladan, shaxsiy ma’lumotlarini, agar ular to’liq bo’lmasa, yoki eskirgan bo’lsa, aniq bo’lmasa,yoki qonuniy ravishda sorab olinmagan bo’lsa yoki qaysidir maqsadlarda ishlab chish uchun zarur bo’lmasa ularni ajratib qo’yish, bekor qilishni talab qilishi mumkin, shuningdek o’z huquqlarini himoya qilish bo’yicha qonunda ko’zda tutilganidek choralarni ko’rishi mumkin;
5.2 Foydalanuvchining majburiyatlari:
5.2.1. Saytdan foydalanish uchun zarur bo’lgan o’z shaxsiy ma’lumotlarini taqdim etish;
5.2.2 taqdim etilgan ma’lumotlarni, agar ular o’zgargan bo’lsa, ushbu ma’lumotlarni yangilab turish va to’ldirish.

6. Qo’shimcha shartlar
6.1. Operator ushbu Konfidensiallik siyosatiga Foydalanuvchinjing roziligisiz o’zgartirishlar kiritish huquqiga ega.
6.2. Agar Konfidensiallik siyosati yangi tahriri tomonidan boshqa holatlar ko’zda tutilmagan bo’lsa, yangi Konfidensiallik siyosati saytda joylashtirilgan vaqtidan boshlab kuchga kiradi.
6.3. Ushbu Konfidensiallik siyosati va Foydalanuvchi va Ma’muriyat o’rtasidagi munosabatlarga va Sayt Ma’muriyati munosabatlarida Rossiya Federatsiyasining amaldagi qonunchiligi qo’llanadi.
6.4. Ushbu Konfidensiallik siyosati bo’yicha barcha takliflar yoki savollarni - support@pushkin.institute manziliga berish zarur bo’ladi.
6.5. Amaldagi Konfidensiallik siyosati quyidagi manzilning sahifalarida joylashtirilgan: www.pushkininstitute.ru/confidentialy_terms.
6.6. Ushbu Konfidensiallik siyosati quyidagi manzilning sahifalarida joylashtirilgan: www.pushkininstitute.ru/user_agreementFoydalanuvchilar bitimining ajralmaydigan tarkibiy qismi hisoblanadi, shuningdek, www.pushkininstitute.ru/privacy_policy mazili bo’yicha joylashtirilgan Shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish qoidalarining ham ajralmas qismi hisoblanadi.