Gizlilik Politikası


Kişisel verilerinin gizlilik politikası (bundan böyle “Gizlilik Politikası” olarak anılacaktır), Rusya Federasyonu mevzuatına uygun olarak kurulmuş ve hareket eden, Sitenin yöneticisi ve sahibi olan “Puşkin Devlet Rus Dili Enstitüsü” Federal Devlet Eğitim Kurumu’nun (bundan böyle “Operatör” olarak anılacaktır) bir Kullanıcı Site, hizmetleri ve malzemelerini kullandığı sırada bu Kullanıcı hakkında elde edebileceği www.pushkininstitute.ru web sitesinde (bundan böyle “Site” olarak anılacaktır) yayınlanan tüm bilgilere uygulanmaktadır.
Sitede kayıt, Sitenin servislerinin ve malzemelerinin kullanımı, Kullanıcının işbu Gizlilik Politikası ve burada belirtilen kişisel verilerin işlenme ve korunma koşullarını koşulsuz olarak kabul etmesi anlamına gelir. Kullanıcı bu koşulları kabul etmemesi halinde Sitenin servislerini ve hizmetlerini kullanmamalı.

1. Genel Bilgiler
1.1. İşbu Gizlilik Politikası çerçevesinde kişisel veriler kavramı aşağıdakileri ifade etmektedir:
1.1.1. Kullanıcının kayıt olduğu (hesap oluşturduğu) veya Sitenin servisleri ve malzemelerini kullandığı sırada kendisi hakkında verdiği soyadı, adı, e-postası dahil kişisel bilgiler. Kişisel veriler listesi Gizlilik Politikasının değiştirilmesi aracılığıyla genişletilebilir.
1.1.2. Sitenin kullanımı sırasında, IP adresi, tanımlama bilgileri, Kullanıcının web tarayıcısı (veya Sitenin servislerine ulaşım için kullanılan başka program), Kullanıcının kullandığı donanım ve yazılımın teknik özellikleri, servislere erişim tarihi ve zamanı, istenen sayfaların adresleri ve benzeri bilgiler dahil olmak üzere Sitenin servislerine Kullanıcının cihazında bulunan yazılım aracılığıyla otomatik olarak aktarılan veriler.
1.1.3. Kullanıcının öğrenim süresinde veya Siteyi kullanımı sırasında aldığı bilgiler.
1.2. İşbu Gizlilik Politikası sadece www.pushkininstitute.ru Sitesi için geçerlidir. Site, Kullanıcının www.pushkininstitute.ru Sitesinde bulunan bağlar üzerinden ulaşabildiği üçüncü taraf web sitelerini denetlemez ve bu sitelerle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
1.3. Operatör, Kullanıcının kişisel verilerini aldıktan sonra bu verilerin korunması, üçüncü şahıslara aktarılmaması ve 27.07.2006 tarihli № 152-ФЗ numaralı “Kişisel veriler hakkında” Federal Kanunu ve işbu Gizlilik Politikası’da aksi öngörülmediği takdirde Kullanıcının izni olmaksızın paylaşılmamasını sağlamayı üstlenir.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Ve İşlenme Amaçları
2.1. Operatör, mevzuatın kişisel verilerin kanunda belirtilen süre içinde depolanmasını öngördüğü durumlar haricinde sadece Sitenin servisleri ve hizmetlerinin sağlanması için gerekli olan bilgileri toplar ve saklar.
2.2. Site, Kullanıcının kişisel verilerini aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:
2.2.1. Sitenin hizmetlerinin sunulması için Siteye kayıt olan Kullanıcının kimliğinin belirlenmesi;
2.2.2. Kullanıcının Sitenin kişiselleştirilmiş hizmetlerine erişiminin sağlanması;
2.2.3. Bildirimlerin, Sitenin kullanımı ve hizmetleri ile ilgili taleplerin gönderilmesi, Kullanıcının soru ve taleplerinin işlenmesi dahil olmak üzere Kullanıcı ile geri bildirimin oluşturulması;
2.2.4. Sitenin hizmetlerinin talep düzeyinin istatistiksel analizi için Kullanıcının yerinin belirlenmesi;
2.2.5. Kullanıcının, bir hesap oluşturmayı kabul ettiği takdirde Sitenin hizmetlerine erişim alması için hesap oluşturulması;
2.2.6. Sitenin kullanımı ile ilgili sorunlar olması durumunda Kullanıcıya destek sağlanması.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Ve Korunma Koşulları
3.1. Kişisel verilerin işlenmesi, zaman sınırlaması olmaksızın otomasyon araçları veya elektronik iletişim araçları dahil olmak üzere herhangi bir yasal yolla gerçekleştirilir.
Kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesi, 27.07.2006 tarihli № 152-ФЗ numaralı “Kişisel veriler hakkında” Federal Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına (kişisel veriler politikası) uygun.
Kişisel verilerin işlenmesi kavramı, otomasyon araçları kullanılarak veya kullanılmaksızın kişisel verilerin toplanması, kaydedilmesi, sistemleştirilmesi, biriktirilmesi, korunması, belirlenmesi (yenileştirilmesi, değiştirilmesi), çıkarılması, kullanılması, aktarılması (paylaşılması, dağıtılması, erişime açılması), anonimleştirilmesi, erişiminin engellenmesi, silinmesi, imha edilmesi dahil kişisel verilerle herhangi bir eylem veya bir sürü eylemlerin yapılması anlamına gelir.
3.2. Kişisel verilerin kaybolması veya ifşa edilmesi halinde Operatör Kullanıcıya kişisel verilerin kaybolması veya ifşa edilmesinden haber verir.
3.3. Kişisel veriler kaybolduğu veya ifşa edildiği takdirde bu kişisel veriler:
3.3.1. kaybolmadan veya ifşa edilmeden önce kamuya açık hale gelmesi durumunda;
3.3.2. Operatöre verilmeden önce üçüncü taraftan alınması durumunda;
3.3.3. Kullanıcının izniyle ifşa edilmesi durumunda;
Operatör hiçbir sorumluluk üstlenmez.
3.3. Operatör, kişisel verilere gayrimeşru veya kazara erişim, bu verilerin silinmesi, değiştirilmesi, erişiminin engellenmesi, kopyalanması, paylaşmışılması, dağıtılmasına ve üçüncü tarafın bu verilerle gerçekleştirebileceği gayrimeşru eylemlere karşı korunması için gerekli hukuki, organizasyonel ve teknik önlemler alır.
3.4. Operatör Kullanıcı'yla birlikte, kişisel verilerin kaybolması veya ifşa edilmesinden kaynaklanan kayıpların veya diğer olumsuz sonuçların önlenmesi için bütün gerekli önlemleri alır.
3.5. Operatörün yükümlülükleri:
3.5.1. verilen kişisel verileri sadece işbu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar için kullanmak;
3.5.2. kişisel bilgileri gizli tutmak, Kullanıcının yazılı izni olmadan ifşa etmemek, satmamak, değiştirmemek, yayınlamamak veya işbu Gizlilik Politikası’da aksi öngörülmediği takdirde başka bir yolla ifşa etmemek;
3.5.3. Kullanıcının kişisel verilerinin korunması için mevcut iş uygulamaları uyarınca güvenlik önlemleri almak;
3.5.4. Güvenilir olmayan kişisel verilerin ortaya çıkması veya yasadışı eylemlerin yapılması durumunda Kullanıcı, yasal temsilcisi veya yetkili organların talebini aldıktan sonra doğrulama süresi için bu Kullanıcının kişisel verilerinin erişimini engellemek.
3.6 Operatör, kişisel verilerin işlenme süresi aşılmadan kişisel verilerin Kullanıcıya ait olduğunu doğrulayan biçimde kişisel verileri saklar. İşlenen kişisel veriler, işlenme amaçlarına ulaşıldığında veya bu amaçlara ulaşma ihtiyacının ortadan kaldırılması halinde tahribat veya anonimleştirilmeye tabidir.

4. Kişisel Verilerin Aktarılma Koşulları ve Düzeni
4.1. Kullanıcının kişisel verilerini gönüllü olarak genel erişime açması olayları hariç kişisel veriler gizli tutulur. Kullanıcı, Sitenin bazı servislerini kullanırken kişisel verilerinin belirli bir kısmının genel erişime açık olduğunu kabul eder.
4.2. Operatör aşağıdaki durumlarda Kullanıcının kişisel verilerini üçüncü taraflara aktarma hakkına sahiptir:
4.2.1. Kullanıcı bu tür işlemler için onay verdiğini ifade etti;
4.2.2. Kullanıcının Sitenin belirli bir servisi veya hizmetini kullanabilmesi için verilerin aktarılması gerekmektedir;
4.2.3. Rusya mevzuatı veya diğer uygulanabilir mevzuata göre mevzuatla belirlenen prosedür çerçevesinde bilgilerin aktarılması öngörülmektedir.

5. Kullanıcının Hakları Ve Yükümlülükleri
5.1 Kullanıcının hakları:
5.1.1 kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili bilgi almak; Kullanıcının kişisel verilerine erişim hakkı federal kanun uyarınca engellenebilir;
5.1.2. kişisel verilerinin eksik, güncel olmayan, yanlış, gayrimeşru bir şekilde edinilen veya belirtilen işleme amacı için gereksiz olması halinde Operatörün Kullanıcının kişisel verilerini güncellemesi, engellemesi veya silmesi, kanunda öngörülen haklarını savunma önlemlerini almasını talep edebilir;
5.2 Kullanıcının yükümlülükleri:
5.2.1. Sitenin kullanımı için gerekli kişisel verileri sağlamalı;
5.2.2. kişisel verilerinin değişmesi halinde Sitedeki kişisel verilerini yenileştirmeli ve eklemeli.

6. Ek Koşulları
6.1. Operatör, Kullanıcının iznini almadan işbu Gizlilik Politikasını değiştirme hakkına sahiptir.
6.2. Yeni Gizlilik Politikası, yeni baskısında aksi öngörülmediği takdirde Sitede yayınlandığı tarihinden itibaren geçerli olur.
6.3. İşbu Gizlilik Politikası ve Site Yönetimi ile Kullanıcı arasındaki ilişkiler mevcut Rusya Federasyonu mevzuatına tabidir.
6.4. İşbu Gizlilik Politikası hakkındaki tüm sorular ve öneriler - support@pushkin.institute e-postasına gönderilmeli.
6.5. Geçerli Gizlilik Politikası www.pushkininstitute.ru/confidentialy_terms web sitesinde bulunur.
6.6. İşbu Gizlilik Politikası, www.pushkininstitute.ru/user_agreement web sitesinde bulunan Hizmet Şartları anlaşmasının ve www.pushkininstitute.ru/privacy_policy web sitesinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı’nın ayrılmaz parçasıdır.