Politica de confidențialitate
Politica de confidențialitate persomnală a datelor personale (mai departe – Politica de confidențialitate) este aplicată în rapor tcu toată informația, plasată de Site-ul din rețeaua de internet de pe adresa: www.pushkininstitute.ru (mai departe – Site-ul), pe care IFSFB ÎS «Institutul de limbă rusă A.S.Pușkin» (mai departe - «Operatorul»), creată și valabilă în corespondență cu Legislația Federației ruse, care este administratorul și posesorul Site-ului, poate primi de la Utilizator în timpul utilizării Site-ului, service-ul și materialele lui, care sînt plasate.
Înregistrarea pe Site, dar la fel și utilizarea service-lor de pe Site și a materialelor, plasate, înseamnă acceptul Utilizatorului cu adevărata Politică de confidențialitate și condițiile de confidențialitate stipulate în ea. În cazul neacceptării acestor condiții Utilizatorul trebuie să se obțină de la folosirea service-lor și de la serviciile Site-ului.

1. Dispoziții generale
1.1. În cadrul respectivei Politici de confidențialitate prin informație confidențială se subînțelege:
1.1.1. Informație personală, pe care utilizatorii o prezintă despre sine individual la înregistrare (crearea contului) sau în procesul utilizării service-ului și a materialelor de pe Site, care conțin date personale: familia utilizatorului, numele utilizatorului, adresa electronică a utilizatorului. Lista prezentată de către Utilizator ce conține datele personale poate fi extinsă pe calea introducerii modificărilor în Politica de confidențialitatea respectivă.
1.1.2. Datele, care automat sînt transmise de către service Site-ului, în procesul utilizării lor cu ajutorul software-ului instalat de către utilizator, inclusiv adresa-IP, datele fișierelor cookie, informația despre browser-ul utlizatorului (sau altă programă, cu ajutorul căreia se accesează service-ul), informațiile tehnice ale echipamentului și ale softwar-ului, utilizatorii care au accesat, data și ora accesării acestui service, adresa paginilor căutate și altă informație asemănătoare.
1.1.3 Informația, primită de către Utilizator în procesul studierii și disponibilă Utilizatorului pe site.
1.2. Respectiva Politica de confidențialitate este implementată doar pentru Site-ul www.pushkininstitute.ru. Site-ul nu verifică și nu poartă responsabilitate pentru site-urile persoanei a treia, pe care utilizatorii îi pot accesa pe link, disponibile pe site-ul www. pushkininstitute.ru.
1.3. Operatorul, primind accesul la informația confidențială a Utilizatorului, se oblică să-i asigure confidențialitatea, să nu deschidă persoanei a treia și să nu repartizeze informația confidențială fără acrodul utilizatorului, dacă aceasta nu este prevăzut în Legea Federală din 27.07.2006 № 152-ФЗ «Despre datele personale» și în respectiva Politică de confidențialitate.

2. Scopul adunării și prelucrării informației confidențiale
2.1. Operatorul adună și păstrează doar acea informație, care este necesară pentru scopul de prezentare a site-ului și a serviciilor, pentru care Site-ul funcționează, cu excluderea momentului, cînd în legislație este prevăzută păstrarea obligatorie a informației confidențiale pe perioada determinată de lege.
2.2. Informația personală a utilizatorului Site-ului o prelucrează pentru următoarele scopuri:
2.2.1. identificarea Utilizatorului, care este înregistrat pe Site, pentru oferirea serviciilor, care sînt prevăzute de către Site;
2.2.2. accesul Utilizatorului la resursele personale ale Site-ului;
2.2.3. determinarea legăturii reciproce cu Utilizatorul, inclusiv notificările de trimitere, solicitările, care privesc utilizarea Site-ului, oferirea serviciilor, prelucrarea solicitărilor și cererilor de la Utilizator;
2.2.4. determinare locului aflării Utilizatorului pentru analiza statistică de solicitare a Site-ului;
2.2.5. crearea unui cont pentru obținerea accesului la serviciile Site-ului, dacă Utilizatorul și-a dat acordul la crearea contului;
2.2.6. oferirea susținerii pentru Utilizator în cazul apariției problemelor, legate de utilizarea Site-ului.

3. Condițiile prelucrării și păstrării informației confidențiale a utilizatorilor
3.1. Prelucrarea informației confidențiale are loc fără limitele termenului prin orice mijloace de lege, inclusiv cu utilizarea mijloacelor automatizate sau de primire electronică.
Prelucrarea datelor personale al Utilizatorului are loc în corespundere cu Legea Federală din 27.07.2006 N 152-ФЗ «Despre datele personale» și Dispoziția despre păstrare a datelor personale (politica în relația datelor personale).
La prelucrarea datelor personale – orice acțiune (operație) sau un set de acțiuni (operații), făcută cu utilizarea mijloacelor automatizate sau fără utlizarea a astfel de mijloace cu datele personale, care conține selectarea, înregistrarea, sistematizarea, adunarea, păstrarea, concretizarea (reînnoirea, modificarea), extragerea, utilizarea, transmiterea (repartizarea, prezentarea, accesarea), depersonalizarea, blocarea, ștergerea, distrugerea datelor personale.
3.2. La pierderea sau la divulgarea datelor personale Operatorul informează utilizatorul despre pierderea sau divulgarea datelor personale.
3.3. La pierderea sau la divulgarea datelor personale Operatorul nu poartă răspundere, dacă informația confidențială respectivă:
3.3.1. a devenit proprietate publică pînă la pierderea sau divulgarea ei;
3.3.2. a fost primită de la persoana a treia pînă la momentul primirii de către Operator;
3.3.3. a fost divulgată cu acordul Utilizatorului.
3.3. Operatorul ia anumite măsuri legale, organizaționale și tehnice de păstrare a informației confidențiale privind accesul ei neautorizat sau întîmplător, distrugerea, modificarea, utilizarea, copierea, prezentarea, repartizarea informației confidențiale, dar la fel și de la alte acțiuni ilegale în relație cu informația confidențială.
3.4. Operatorul împreună cu Utilizatorul iau toate măsurile necesare de prevenire a pierderilor sau ale altor urmări negative, cauzate pe pierderea sau divulgarea informației confidențiale.
3.5. Operatorul este obligat:
3.5.1. să utilizeze informația personală primită exclusiv dau în scopurile, expuse în respectiva Politică de confidențialitate;
3.5.2. să asigure păstrarea informației confidențiale în taină, să nu o repartizeze fără consimțămîntul scris în prealabil de către Utilizator, dar la fel să nu vîndă, schimbe, publice sau să divulge prin alte mijloace posibile informația confidențială primită, cu excluderea celor expuse în respectiva Politică de confidențialitate;
3.5.3. să întreprindă măsuri de securitate pentru păstrarea datelor personale ale Utilizatorului în corespundere cu ordinea, de obicei utilizată pentru un astfel de tip de informație în acest caz;
3.5.4. să realizeze blocarea datelor personale, care se referă la Utilizatorul respectiv, din momentul adresării sau solicitării de către Utilizator sau de către reprezentantul lui legal sau un organ determinat apărarea drepturilor subiectelor de date personale pe perioada verificării în cazul apariției datelor personale incorecte sau ale acțiunilor nelegale.
3.6 Operatorul asigură păstrarea informației confidențiale în forma, care permite a determina Utilizatorul ca subiect al datelor personale, nu mai mult, decît aceasta este prevăzut de către scopul prelucrării informației confidențiale. Prelucrarea informației personale poate fi distrusă sau sau extrasă la atingerea scopului prelucrării sau în cazul pierderii necesității în atingerea acestor scopuri.

4. Condițiile și ordinea transmiterii informației confidențiale persoanei a treia
4.1. În relație cu Informația Confidențială a Utilizatorului se păstrează confidențialitatea ei, în afară de situațiile de prezentare benevolă de către Utilizator a informației despre sine pentru accesul public cercului de oameni nelimitat. La utilizarea service-lor anumite a Site-ului Utilizatorului se acordă cu el, și anume că o parte determinată a informației confidențiale are accces public.
4.2. Operatorul este în drept să transmită informația personală Utilizatorului în persoana a treia doar în următoarele cazuri:
4.2.1. dacă utilizatorul și-a dat acordul la astfel de acțiuni;
4.2.2. dacă transmiterea este necesară pentru Utilizatorii service-ului anumit sau pentru serviciile Site-ului;
4.2.3. dacă transmiterea este prevăzută de către legislațiile aplicate ruse sau altele în cadrul determinării procedurii legislative.

5. Drepturile și obligațiile Utilizatorului
5.1 Drepturile Utilizatorului:
5.1.1 a primi informația, care se referă la prelucrarea informației personale a lui, inclusiv, datele personale; Dreptul Utilizatorului la accesul datelor personale poate fi limitat în corespundere cu legislația în vigoare;
5.1.2 a solicita de la Operator concretizarea informației lui personale, inclusiv, datele personale, blocarea lor sau distrugerea în cazul, în care datele personale sînt incomplete, învechite, neclare, ilegal obținute sau nu sînt necesare pentru scopul respectiv al prelucrării, dar la fel să ia măsurile prevăzute de lege în apărarea drepturilor sale;
5.2 Obligațiile Utilizatorului:
5.2.1. Să prezinte informația cu datele personale, necesară pentru utilizarea Site-ului;
5.2.2 Să înnoiască, să completeze informația prezentată cu datele personale în cazul în care au avut loc careva schimbări.

6. Condiții suplimentare
6.1. Operatorul este în drept să facă schimbări în respectiva Politică de confidențialitate fără acordul Utilizatorului.
6.2. Noua Politică de confidențialitate intră în vigoare din momentul în care este plasată pe Site, dacă aceasta nu este prevăzut în noua Politică de confidențialitate redactată.
6.3. La respectiva Politica de confidențialitate și relația dintre Utilizator și Administrația Site-ului se aplică actuala Legislație a Federației Ruse.
6.4. Toate propunerile sau întrebările referitoare la respectiva Politică de confidențialitate trebuie expuse pe adresa - support@pushkin.institute.
6.5. Politica de confidențialitate curentă este plasată pe pagina adresei: www.pushkininstitute.ru/confidentialy_terms.
6.6. Respectiva Politică de confidențialitate este parte integrantă a Acordului de Utilizare, plasat pe pagina adresei: www.pushkininstitute.ru/confidentialy_terms dar la fel și în Dispoziția de apărare a datelor personale, plasate pe pagina adresei www.pushkininstitute.ru/privacy_policy.