سیاست حفظ اطلاعات محرمانه

تمامی اطلاعات درج شده در سایت www.pushkininstitute.ru و شبکه های فضای مجازی مرتبط با «انستیتوی دولتی زبان روسی پوشکین» به عنوان سازنده و صاحب این سایت طبق قوانین فدراسیون روسیه مشمول قانون حفظ اطلاعات محرمانه» شده و هرگونه استفاده از مطالب سایت و خدمات بدون کسب اجازه از مالک مجاز نیست.
ثبت نام در سایت و استفاده از خدمات سایت و مطالب مندرج در آن صرفا با رعایت حقوق مولف و شرایط تعیین شده برای استفاده از مطالب امکان پذیر است. کاربران در صورت عدم موافقت صاحب این مطالب، مجاز به استفاده از سرویس ها و خدمات نیستند.

1. شرایط کلی
1.1. سیاست حفظ اطلاعات محرمانه شامل موارد زیر می شود:
1.1.1. اطلاعات شخصی که کاربران به طور مستقل در هنگام ثبت نام یا در پروسه استفاده از خدمات و مطالب سایت درج می کنند: نام و نام خانوادگی کاربر، آدرس پست الکترونیک. اطلاعات شخصی کاربر و اعمال تغییرات در این مشخصات در حوزه سیاست حفظ اطلاعات محرمانه قرار می گیرد.
1.1.2. اطلاعاتی که به طور خودکار در حین نصب برنامه ارسال می شوند، از جمله کد آی-پی، فایل های cookie ، اطلاعات درباره browser کاربران (یا برنامه های دیگر که امکان دسترسی به سایت را فراهم می کند)، مشخصات فنی تجهیزات و برنامه های مورد استفاده کاربر، تاریخ و زمان دسترسی به خدمات، آدرس صفحات مورد نظر کاربرد و یا اطلاعات دیگر از این قبیل.
1.1.3. اطلاعاتی که کاربر در جریان آموزش و دسترسی به سایت دریافت می کند.
1.2. سیاست حفظ اطلاعات محرمانه فقط در رابطه با سایت www.pushkininstitute.ru بکار گرفته می شود. این سایت هیچ مسئولیتی در قبال سایت های ثالثی که آدرس آنها در سایت پوشکین قرار گرفته و دسترسی به آنها از این طریق میسر می شود، بر عهده نمی گیرد.
1.3. اپراتور با دسترسی به اطلاعات محرمانه کاربران موظف به حفظ این اطلاعات و فاش نکردن آن برای شخص ثالث بوده و اجازه ندارد بدون موافقت کاربر اطلاعات را در اختیار سایرین قرار دهد. این مورد بسته به قوانین فدرال روسیه مورخ 27 جولای 2006 به شماره «3ф – 152 در خصوص اطلاعات شخصی» و سیاست های کنونی حفظ اطلاعات محرمانه قابل بررسی است.

2. هدف جمع آوری و پردازش اطلاعات محرمانه
2.1. اپراتور تنها اطلاعاتی را جمع اوری و نگهداری می کند که برای ارایه خدمات در سایت لازم هستند. یک مورد استثناء مربوط به اطلاعاتی می شود که طبق قوانین کشور نگهداری آنها در مدت زمان مشخص الزامی می باشد.
2.2. اطلاعات شخصی کاربر سایت با اهداف زیر پردازش می شوند:
2.2.1. شناسایی کاربری که در سایت ثبت نکرده و خواهان دریافت خدمات سایت می باشد؛
2.2.2. تماس با کاربر و ارسال اطلاعات و درخواست های مرتبط با کاربر، ارایه خدمات، رسیدگی به درخواست های کاربر؛
2.2.3. تعیین محل اقامت کاربر برای تحلیل های آماری و نتیجه گیری در خصوص خدمات سایت؛
2.2.4. ایجاد اکانت برای دسترسی به خدمات سایت در صورت موافقت کاربر؛
2.2.5. پشتیبانی از کاربر در صورت وقوع مشکلات مربوط به استفاده از سایت.

3. شرایط پردازش و حفظ اطلاعات محرمانه کاربران
3.1. پردازش اطلاعات محرمانه بدون محدودیت زمانی به روش های قانونی از جمله استفاده از روش های اتوماسیون یا الکترونیک.
پردازش اطلاعات شخصی کاربر طبق قوانین فدراسیون روسیه مورخ 27 جولای 2006 شماره 3ф – 152 «اطلاعات شخصی» و موضوع حفاظت از اطلاعات شخصی (سیاست حفظ و نگهداری اطلاعات شخصی) انجام می گیرد.
منظور از پردازش اطلاعات شخصی هرگونه عملیات یا مجموعه اقداماتی است که به صورت خودکار یا غیره در رابطه با این اطلاعات انجام می گیرد؛ از جمله جمع آوری اطلاعات، ذخیره آنها، سیستماتیک کردن آنها، جمع آوری، حفظ، به روزرسانی و تغییر، استخراج، استفاده، انتقال (انتشار، ارایه، دسترسی)، از بین بردن اکانت، بلاک کردن، حذف، از بین بردن اطلاعات شخصی.
3.2. در صورتی که اطلاعات شخصی گم شده یا فاش شوند، اپراتور مراتب را به کاربر اطلاع می دهد.
3.3. در صورت گم شدن یا فاش شدن اطلاعات محرمانه، اپراتور در موارد زیر مسئول نخواهد بود:
3.3.1. آشکار و منتشر شدن اطلاعات پیش از گم شدن یا فاش شدن آنها؛
3.3.2. شخص ثالث پیش از اپراتور اطلاعات را دریافت کرده باشد؛
3.3.3. انتشار آن با موافقت کاربر.
3.4. اپراتور اقدامات حقوقی، سازمانی و فنی لازم برای حفظ اطلاعات محرمانه و جلوگیری از دسترسی غیرقانونی یا اتفاقی به مطالب، از بین بردن یا تغییر آنها، بلاک کردن، کپی، انتشار و غیره اتخاذ کرده و مانع از هرگونه اقدام غیرقانونی در خصوص این اطلاعات می شود.
3.5. اپراتور موظف است:
3.5.1. کاربر اطلاعات شخصی را صرفا با اهداف اشاره شده در این متن جمع آوری می کند؛
3.5.2. از اطلاعات محرمانه محافظت کرده و اجازه انتشار آن بدون موافقت کتبی کاربر را نمی دهد، این اطلاعات را به فروش نمی رساند، مبادله نمی کند، به طرق مختلف آنها را منتشر یا فاش نمی کند؛ اطلاعات در چارچوب این متن «سیاست اطلاعات محرمانه» مورد استفاده قرار می گیرند؛
3.5.3. اقدامات لازم و معمول برای پیشگیری از اطلاعات شخصی محرمانه کاربر را بکار می گیرد؛
3.5.4. بلاک کردن اطلاعات شخصی کاربر از زمان درخواست وی یا نماینده قانونی یا ارگان دارای اختیار برای دفاع از حقوق اطلاعات شخصی در صورت وجود اطلاعات غیرمستند یا اقدامات غیرقانونی.
3.6. اپراتور اطلاعات شخصی کاربر را تنها تازمانی نگهداری می کند که پاسخگوی اهداف آن باشد. اطلاعات پردازش شده در نهایت منهدم شده یا به شکل غیرقابل استفاده درمی آیند.

4. شرایط و ترتیب انتقال اطلاعات محرمانه به شخص ثالث
4.1. اطلاعات محرمانه کاربر در حالت عادی حفظ و نگهداری می شوند به غیر از مواردی که کاربر داوطلبانه اطلاعات خود را در دسترس عموم قرار دهد. در حین استفاده از خدمات مختلف سایت، کاربر موافقت خود را اعلام می کند که بخشی از اطلعات محرمانه اش در دسترس عموم باشد.
4.2. اپراتور حق دارد اطلاعات محرمانه کاربر را در موارد زیر در اختیار شخص ثالث قرار دهد:
4.2.1. کاربر موافقت خود را با این اقدام اعلام کند؛
4.2.2. انتقال اطلاعات برای استفاده کاربر از خدمات مشخصی در سایت الزامی باشد؛
4.2.3. قوانین فدراسیون روسیه یا سایر قوانین در چارچوب فرایند قانونی بر این امر تاکید کنند.

5. حقوق و وظایف کاربر
5.1. حقوق کاربر:
5.1.1. دریافت اطلاعات مربوط به پردازش اطلاعات شخصی از جمله اطلاعات شخصی وی؛ حق کاربر برای دسترسی به اطلاعات شخصی خود ممکن است طبق قوانین فدراسیون روسیه محدود باشد؛
5.1.2. از اپراتور بخواهد که محرمانه ماندن اطلاعات را تایید کند، از جمله نسبت به اطلاعات شخصی خود، بلاک کردن یا از بین بردن آنها (چنانچه اطلاعات ناقص، قدیمی، غیردقیق یا غیرقانونی باشند یا برای اهداف تعیین شده در سایت ضروری نباشند) در صورت درخواست وی سوال کند، همچنین درخواست کند که طبق قوانین از اطلاعات حفاظت شود؛
5.2. وظایف کاربر:
5.2.1. ارایه اطلاعات شخصی لازم برای اکانت کاربر در سایت؛
5.2.2. به روز رسانی، تکمیل اطلاعات شخصی در صورت تغییر اطلاعات.

6. سایر شرایط
6.1. اپراتور حق دارد در سیاست حفظ اطلاعات شخصی بدون موافقت کاربر تغییراتی بدهد.
6.2. چنانچه اصلاحاتی در سیاست حفظ اطلاعات اعمال شود، سیاست جدید حفظ اطلاعات از لحظه درج آن در سایت مشمول قوانین می شود.
6.3. قوانین جاری فدراسیون روسیه در مورد متن حاضر «سیاست حفظ اطلاعات» و ارتباط بین کاربر و سایت از قدرت اجرایی برخوردار هستند.
6.4. تمامی پیشنهادات یا سوالات درباره سیاست حفظ اطلاعات از طریق پست الکترونیک support@pushkin.institute ارسال می شوند.
6.5. سیاست حفظ اطلا www.pushkininstitute.ru/confidentialy_terms قرار می گیرد.