C 2

Најнапреднији ниво

Посте курса С2 ви ће те лако разумети све што чујете и читате, разговарати на сложене теме спонтано и у високом ритму, писати запреминске текстове различитог садржаја, типа и стила. Ви ће те научити карактеристике руског националног карактера и руске комуникацијске културе, научите да преведете озбиљне текстове на руски језик. Ниво знања С2 даје вама могућност и прилику водити наставну и научно-истраживачку делатност у области руског језика.

Структура курса

 • Овај курс ће вам помоћи да процените ваш тренутни ниво руског језика и разумети на које теме треба да обрате већу пажњу.

  Дијагностички тест

   Садржај курса:
  • субтест «Лексика. Граматика»
  • субтест «Читање»
  • субтест «Слушање»
  • субтест «Писмо»
  • субтест «Говор»
 • После овог курса ви ћете научити шта су карактеристике говора у складу са појмом "култура говора". Ви ћете да углубите своје знање о речнику руског језика и о рускима фразема, посебно поновите најкомплексније теме руске граматике, упознаjте се са појмом «норма» и њенима врстама. Овај курс ће вас научити писати добре текстове, узимајући у обзир много фактора, а такође говорити о карактеристикама функционалних стилова говора.

  Руски језик и култура говора

   Садржај курса:
  • уводни видео предавања са кратким прегледом предмета
  • комплет видео предавања на тему са материјалом
  • питања после сваке лекциje
  • списак обавезне и додатне литературе за курс
  • материјали са предавања, доступни за преузимање
  • списак обавезне и додатне литературе за курс
  • речник к курсу
  • завршни тест
 • Курс "Руска комуникација" ће Вас упознати са основнима концептима теорији комуникације и ви ћете детаљно размотрити сваки компонент процеса комуникације (говорника, саговорника, ситуацију комуникације, итд). Ви ћете научити карактеристике женског и мушког вербалног понашања, комуникативне навике представника различитих култура, важност невербалне комуникације. Овај курс ће Вам помоћи анализирати и објаснити типичне грешке у комуникацији и, наравно, ће обратити вашу пажњу на руске комуникативне традиције.

  Руска комуникациja.

   Садржај курса:
  • уводни видео предавања са кратким прегледом предмета
  • комплет видео предавања на тему са материјалом
  • тестови задаци за сваку лекциjy
  • питања после сваке лекциje
  • креативне задатке за проверу наставником
  • интерактивни задаци у облику вебинарa
  • додатни материјали к лекциjaма, доступни за преузимање
  • списак обавезне и додатне литературе за курс
  • речник к курсу
  • завршни тест
 • Теоријски део овог курса помоћи ће Вам савладати најважније концепте теорије превода, говори ћете о историји и развоју овог феномена. Ви ћете научити врсте превода и њихове карактеристике, најтежи случајеви превода и технике, којима прибегавају професионални преводиоци. Избором једног од пет предложених језика у практичном делу курса, моћи ћете да дубоко испитате специфичност превода у овоj пари jeзика и примењити стечена знања.

  Теорија и пракса превода

   Садржај курса:
  • уводни видео предавањa са кратким прегледом предмета
  • комплет видео предавања о теорији превода
  • комплет практичних задатака различитих типова за 5 страних језика
  • питања за сваку тему
  • контролне задатке за сваку тему
  • додатни материјали к лекциjaма, доступни за преузимање
  • списак обавезне и додатне литературе за курс
  • завршни тест
 • Спецкурс "Руски свет" је намењен студенатама, који желе да науче више о руском националном карактеру и његовом пореклу. У курсу су детаљно описане основне карактеристике руског менталитета и духовне ориентире руског народа, чије порекло је у тесној вези са различитима историјскима догађајима у судбини Русије. Курс ће вам омогућити да пратите ове паралеле и да разумети боље "загадочную русскую душу".

  Руски свет

   Садржај курса:
  • комплет видео предавања наразличите теме
  • задаци различитих типова за сваку тему
  • контролне задатке за сваку тему
  • материјали са предавања, доступни за преузимање
  • списак обавезне и додатне литературе за курс
  • речник курса
  • завршни тест
 • Завршни тест ће помочи вама проценити своје знање и тест ће показати да ли сте поседујете ниво језика за добијање сертификата.

  Завршни тест

  • субтест «Лексика. Граматика»
  • субтест «Писмо»
  • субтест «Читање»
  • субтест «Слушање»
  • субтест «Говор»
 • Афанасjева Ирина Николаевна
  Предавач, професор руског језика за стране студенте хуманистичких факултета МГУ М. В. Ломоносов
 • Гулова Инга Алексевна
  Кандидат филолошких наука, професор руског језика и књижевности у Московском државном лингвистическом универзитету (МГЛУ)
 • Дунаева Лариса Анатољевна
  Доктор педагошких наука, професор руског језика за стране студенте хуманистичких факултета филолошког факултета МГУ М. В. Ломоносов
 • Евтушенко Олга Валерjевна
  Доктор филолошких наука, професор руског језика и теорије књижевности у Московском државном лингвистическом универзитету (МГЛУ)
 • Захарова Наталиja Владимировна
  Кандидат филолошких наука; ванредни професор оријенталних језика у Московском државном лингвистическом универзитету (МГЛУ)
 • Матвeев Михаил Олеговић
  Професор енглески језика и у Московском државном лингвистическом универзитету (МГЛУ), професионални преводилац
 • Матjyшин Игор Михаjловић
  Кандидат филолошких наука, професор превода француског језика у Московском државном лингвистическом универзитету (МГЛУ)
 • Николаева Наталиja Борисовна
  Предавач у превода шпанског језика переводческог факултета у Московском државном универзитету (МГЛУ)
 • Осипова Татjaна Владиленовна
  Ванредни професор за превод француског језика переводческог факултета у Московском државном лингвистическом универзитету (МГЛУ)
 • Рахимбекова Лола Шакеновна
  Кандидат филолошких наука; ванредни професор, шеф катедре за источне језике переводческог факултета у Московском државном лингвистическом универзитету (МГЛУ)
 • Романов Jyриj Владимировић
  Кандидат филолошких наука, професор; преводилац шпанског језика, члан управног одбора Удружења испанистов Русије
 • Рубцова Татjaна Васиљевна
  Предавач на катедри за источне jeзике переводческог факултета у Московском државном лингвистическом универзитету (МГЛУ)
 • Соколова Ана Владимировна
  редавач перевода и праксе превода енглеског језика у Московском државном лингвистическом универзитету (МГЛУ)
 • Титова Ирина Михаjловна
  Предавач превода шпанског језика переводческог факултета у Московском државном лингвистическом универзитету (МГЛУ)
 • Туринова Олга Олеговна
  Предавач перевода и праксе превода енглеског језика у Московском државном лингвистическом универзитету (МГЛУ)
 • Убин Иван Ивановић
  Доктор филолошких наука, професор МГЛУ; шеф катедре за перевод и праксу превода енглеског језика переводческог факултета у Московском државном лингвистическом универзитету (МГЛУ)
 • Фролов Валентин Игоревић
  Предавач перевода и праксе превода енглеског језика у Московском државном лингвистическом универзитету (МГЛУ)

Начини доношења