C 2

Nivelul de purtător de limbă

Пройдя курсы уровня С2, вы сможете легко понимать все услышанное и прочитанное, говорить на сложные темы спонтанно и в высоком темпе, составлять объемные связные тексты разного содержания, типа и стиля. Вы узнаете об особенностях русского национального характера и русской коммуникативной культуры, научитесь переводить серьезные тексты на русский язык. Достигнув уровня владения С2, вы получите возможность вести преподавательскую и научно-исследовательскую деятельность в сфере русского языка.

Structura cursului

 • Acest test va permite să vă apreciați nivelul curent de posedarea limbii ruse și va arăta, care teme se merită de încercat suplimentar pentru trecere cu succes a modulului ales.

  Testarea de diagnostificare

   Conținutul cursului:
  • subtest «Vocabular. Gramatică»
  • subtest «Lectură»
  • subtest «Audiere»
  • subtest «Scriere»
  • subtest «Vorbire»
 • Ascultînd cursul respectiv, veți afla, ce caracteristici ale vorbirii corespund conceptului «cultura vorbirii». Vă veți aprofunda cunoștințele despre lexica limbii ruse în genere și despre fraziologismele rusești în parte, veți prelucra teme mai dificile de gramatică rusă, veți cunoaște concepte și tipuri de norme. Acest curs vă va învăța să vă construiți cu succes texte care cuprind multe fapte, dar la fel vă va povesti și despre particularitățile funcționale ale stilului de vorbire.

  Limba rusă și cultura vorbirii

   Conținutul cursului:
  • Lecții video introductive cu prezentarea scurtă a cursului
  • un set de lecții video pe teme cu baza în materialul de prezentare
  • întrebări pentru autoverificare după fiecare unitate de lecție
  • un set de exerciții de diferite tipuri pentru fiecare lecție
  • materialele lecției, accesibile pentru descărcare
  • lista literaturii obligatorii și suplimentare pentru curs
  • glosare pentru curs
  • test final pentru curs
 • Cursul «Comunicarea verbală» vă va face cunoștință cu conceptele de bază despre teoria comunicării și va permite în detalii să analizați fiecare componentă a procesului de comunicare (a vorbitorului, a interlocutorului, a situației de comunicare ș.a.). Veți afla despre particularitățile comportamentului verbal feminin și masculin, despre obiceiurile comunicative la reprezentanții culturilor diferite, despre importanța componentei de comunicare nonverbală. Acest curs vă va ajuta să analizați și să explicați cele mai des întîlnite greșeli în comunicare și, desigur, va concentra atenția dvs asupra particularităților tradițiilor de comunicare rusești.

  Comunicarea verbală.

   Conținutul cursului:
  • lecții video introductive cu prezentarea scurtă a cursului
  • un set de lecții video pe teme bazate pe materialul de prezentare
  • exerciții de tip test pentru fiecare unitate de lecție
  • întrebări pentru autoverificare
  • exerciții creative pentru verificarea de către tutore
  • exerciții interactive de tipul forumului sau webinarului
  • materialele lecției, accesibile pentru descărcare
  • lista literaturii obligatorii și suplimentare pentru curs
  • glosare pentru curs
  • test final pentru curs
 • Partea teoretică a cursului respectiv vă va permite să însușiți cele mai importante concepte din teoria traducerii, va povesti despre istoria și dezvoltarea acestei apariții. Veți cunoaște tipurile de traducere și specifica lor, și cele mai dificile situații de traducere și despre procedeele, spre care apelează traducătorii profesionali , pentru a le trece. Alegînd una din cele cinci limbi prezentate la partea practică a cursului, veți putea profund să învățați specifica traducerii anume în această ordine și să implementați cunoștințele obținute, îndeplinind traducerea de control a textului.

  Teoria și practica traducerii

   Conținutul cursului:
  • lecții video introductive cu prezentarea scurtă a cursului
  • un set de lecții video privind aspectele teoretice ale traducerii
  • un set de exerciții practice de diferite tipuri pentru 5 limbi străine
  • întrebări de autoverificare pentru fiecare temă
  • exerciții de verificare pentru fiecare temă
  • materialele lecțiilor, accesibile pentru descărcare
  • lista literaturii obligatorii și suplimentare pentru curs
  • testul final pentru curs
 • Cursul special «Lumea rușilor» este orientat spre cei, care vor să afle mai multe despre caracterul național rusesc și despre originile lui. La curs sînt în detalii descrise principalele trăsături ale mentalității rusești și orientările spirituale la poporul rus, originile căror sînt strîns legate de diferite evenimente istorice din destinul Rusiei. Cursul va permite să urmăriți aceste paralele și mai aprofundat să înțelegeți «misterul sufletului rusesc».

  Lumea rușilor

   Conținutul cursului:
  • un set de lecții video pe teme bazate pe materialele de prezentare
  • exerciții de tipuri diferite pentru fiecare unitate de lecție
  • exerciții de verificare pentru fiecare temă
  • materialele lecțiilor, accesibile pentru descărcare
  • lista literaturii obligatorii și suplimentare pentru curs
  • glosare pentru curs
  • testul final pentru curs
 • Testul final va determina, cît de bine ați însușit programa pentru nivelul respectiv, și va aprecia nivelul pregătirii dvs pentru obținerea certificatului corespunzător.

  Testarea finală

   Conținutul testului:
  • subtest «Vocabular. Gramatică»
  • subtest «Lectură»
  • subtest «Audiere»
  • subtest «Scriere»
  • subtest «Vorbire»
 • Афанасьева Ирина Николаевна
  Старший преподаватель кафедры русского языка для иностранных учащихся гуманитарных факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова
 • Гулова Инга Алексеевна
  Кандидат филологических наук, профессор кафедры русского языка и теории словесности МГЛУ
 • Дунаева Лариса Анатольевна
  Доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка для иностранных учащихся гуманитарных факультетов филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
 • Евтушенко Ольга Валерьевна
  Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и теории словесности МГЛУ
 • Захарова Наталья Владимировна
  Кандидат филологических наук; доцент кафедры восточных языков МГЛУ
 • Матвеев Михаил Олегович
  Преподаватель английского языка и синхронного перевода МГЛУ, профессиональный переводчик
 • Матюшин Игорь Михайлович
  Кандидат филологических наук, доцент кафедры перевода французского языка МГЛУ
 • Николаева Наталья Борисовна
  Cт. преподаватель кафедры перевода испанского языка переводческого факультета МГЛУ
 • Осипова Татьяна Владиленовна
  Доцент кафедры перевода французского языка переводческого факультета МГЛУ
 • Рахимбекова Лола Шакеновна
  Кандидат филологических наук; доцент, заведующая кафедрой восточных языков переводческого факультета МГЛУ
 • Романов Юрий Владимирович
  Кандидат филологических наук, профессор; устный последовательный и синхронный переводчик испанского языка, член правления Ассоциации испанистов России
 • Рубцова Татьяна Васильевна
  Преподаватель кафедры восточных зыков переводческого факультета МГЛУ
 • Соколова Анна Владимировна
  Преподаватель кафедры переводоведения и практики перевода английского языка МГЛУ
 • Титова Ирина Михайловна
  Старший преподаватель кафедры перевода испанского языка переводческого факультета МГЛУ
 • Туринова Ольга Олеговна
  Преподаватель кафедры переводоведения и практики перевода английского языка МГЛУ
 • Убин Иван Иванович
  Доктор филологических наук, профессор МГЛУ; заведующий кафедрой переводоведения и практики перевода английского языка переводческого факультета МГЛУ
 • Фролов Валентин Игоревич
  Преподаватель кафедры переводоведения и перевода английского языка переводческого факультета МГЛУ

Mijloace de trecere