C 2

Узровень носьбіта мовы

Пройдя курсы уровня С2, вы сможете легко понимать все услышанное и прочитанное, говорить на сложные темы спонтанно и в высоком темпе, составлять объемные связные тексты разного содержания, типа и стиля. Вы узнаете об особенностях русского национального характера и русской коммуникативной культуры, научитесь переводить серьезные тексты на русский язык. Достигнув уровня владения С2, вы получите возможность вести преподавательскую и научно-исследовательскую деятельность в сфере русского языка.

Структура курса

 • Гэты тэст дазволіць вам ацаніць ваш бягучы ўзровень валодання рускай мовай і пакажа, якія тэмы варта прапрацаваць дадаткова для праходжання выбранага модуля.

  Дыягнастычнае тэсціраванне

   Змест курса:
  • субтэст «Лексіка. Граматыка»
  • субтэст «Чытанне»
  • субтэст «Аўдзіраванне»
  • субтэст «Пісьмо»
  • субтэст «Гаварэнне»
 • Праслухаўшы дадзены курс, вы даведаецеся, якія характарыстыкі маўлення адпавядаюць паняццю «культура маўлення». Вы паглыбіце свае веды пра лексіку рускай мовы наогул і пра рускія фразеалагізмы ў прыватнасці, адпрацуеце найбольш складаныя тэмы рускай граматыкі, пазнаёміцеся з паняццем і відамі нормы. Гэты курс навучыць вас будаваць ўдалыя тэксты з улікам мноства фактараў, а таксама раскажа пра асаблівасці функцыянальных стыляў маўлення.

  Руская мова і культура маўлення

   Змест курса:
  • уводныя відэалекцыі з кароткім аглядам курса
  • камплект відэалекцый па тэме з апорай на прэзентацыйны матэрыял
  • пытанні для самаправеркі пасля кожнай лекцыйнай адзінкі
  • комплекс заданняў розных тыпаў да кожнай лекцыі
  • матэрыялы лекцый, даступныя для спампоўвання
  • спіс абавязковай і дадатковай літаратуры да курса
  • гласарый да курса
  • выніковы тэст па курсе
 • Курс «Маўленчая камунікацыя» пазнаёміць вас з асноўнымі паняццямі тэорыі камунікацыі і дазволіць дэталёва разгледзець кожны складнік працэса зносін (таго, хто гаворыць, суразмоўцу, сітуацыю зносін і г.д.). Вы даведаецеся пра асаблівасці жаночых і мужчынскіх маўленчых паводзін, пра камунікатыўныя звычкі прадстаўнікоў розных культур, пра важнасць невербальнага кампанента зносін. Гэты курс дапаможа прааналізаваць і растлумачыць найбольш тыповыя памылкі ў зносінах і, вядома, засяродзіць вашу ўвагу на асаблівасцях рускай камунікатыўнай традыцыі.

  Маўленчая камунікацыя.

   Змест курса:
  • уводныя відэалекцыі з кароткім аглядам курса
  • камплект відэалекцый па тэме з апорай на презентацыйны матэрыял
  • заданні тэставага тыпу да кожнай лекцыйнай адзінкі
  • пытанні для самаправеркі
  • творчыя заданні для праверкі цьютарам
  • інтэрактыўныя заданні ў выглядзе форума і вэбінара
  • матэрыялы лекцый, даступныя для спампоўвання
  • спіс абавязковай і дадатковай літаратуры да курса
  • гласарый да курса
  • выніковы тэст па курсе
 • Тэарэтычная частка дадзенага курса дазволіць вам асвоіць найважнейшыя паняцці тэорыі перакладу, раскажа пра гісторыю і развіццё гэтай з'явы. Вы даведаецеся пра віды перакладу і іх спецыфіку, пра найбольш цяжкія выпадкі перакладу і пра прыёмы, да якіх звяртаюцца прафесіянальныя перакладчыкі, каб іх пераадолець. Выбраўшы адну з пяці прапанаваных моў у практычнай частцы курса, вы зможаце глыбока вывучыць спецыфіку перакладу менавіта ў гэтай пары і прымяніць атрыманыя веды, выканаўшы кантрольны пераклад тэкста.

  Тэорыя і практыка перакладу

   Змест курса:
  • уводныя відэалекцыі з кароткім аглядам курса
  • камплект відэалекцый па тэарэтычных аспектах перакладу
  • камплект практычных заданняў розных тыпаў для 5 замежных моў
  • пытанні для самаправеркі да кожнай тэмы
  • кантрольныя заданні да кожнай тэмы
  • матэрыялы лекцый, даступныя для спампоўвання
  • спіс абавязковай і дадатковай літаратуры да курса
  • выніковы тэст па курсе
 • Спецкурс «Свет рускіх» арыентаваны на вучняў, якія хочуць даведацца больш аб рускім нацыянальным характары і яго вытоках. У курсе падрабязна апісаны асноўныя рысы рускага менталітэту і духоўныя арыенціры рускага народа, паходжанне якіх цесна звязана з рознымі гістарычнымі падзеямі ў лёсе Расіі. Курс дазваляе прасачыць гэтыя паралелі і глыбей зразумець «загадкавую рускую душу».

  Свет рускіх

   Змест курса:
  • камплект відэалекцый па тэме з апорай на прэзентацыйны матэрыял
  • заданні розных тыпаў да кожнай лекцыйнай адзінкі
  • кантрольныя заданні да кожнай тэмы
  • матэрыялы лекцый, даступныя для спампоўвання
  • спіс абавязковай і дадатковай літаратуры да курса
  • гласарый да курса
  • выніковы тэст па курсе
 • Выніковы тэст вызначае, наколькі добра была засвоена праграма бягучага ўзроўню, і ацэньвае ступень вашай гатоўнасці для атрымання адпаведнага сертыфіката.

  Выніковае тэсціраванне

   Содержание теста:
  • субтест «Лексика. Грамматика»
  • субтест «Чтение»
  • субтест «Аудирование»
  • субтест «Письмо»
  • субтест «Говорение»
 • Афанасьева Ирина Николаевна
  Старший преподаватель кафедры русского языка для иностранных учащихся гуманитарных факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова
 • Гулова Инга Алексеевна
  Кандидат филологических наук, профессор кафедры русского языка и теории словесности МГЛУ
 • Дунаева Лариса Анатольевна
  Доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка для иностранных учащихся гуманитарных факультетов филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
 • Евтушенко Ольга Валерьевна
  Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и теории словесности МГЛУ
 • Захарова Наталья Владимировна
  Кандидат филологических наук; доцент кафедры восточных языков МГЛУ
 • Матвеев Михаил Олегович
  Преподаватель английского языка и синхронного перевода МГЛУ, профессиональный переводчик
 • Матюшин Игорь Михайлович
  Кандидат филологических наук, доцент кафедры перевода французского языка МГЛУ
 • Николаева Наталья Борисовна
  Cт. преподаватель кафедры перевода испанского языка переводческого факультета МГЛУ
 • Осипова Татьяна Владиленовна
  Доцент кафедры перевода французского языка переводческого факультета МГЛУ
 • Рахимбекова Лола Шакеновна
  Кандидат филологических наук; доцент, заведующая кафедрой восточных языков переводческого факультета МГЛУ
 • Романов Юрий Владимирович
  Кандидат филологических наук, профессор; устный последовательный и синхронный переводчик испанского языка, член правления Ассоциации испанистов России
 • Рубцова Татьяна Васильевна
  Преподаватель кафедры восточных зыков переводческого факультета МГЛУ
 • Соколова Анна Владимировна
  Преподаватель кафедры переводоведения и практики перевода английского языка МГЛУ
 • Титова Ирина Михайловна
  Старший преподаватель кафедры перевода испанского языка переводческого факультета МГЛУ
 • Туринова Ольга Олеговна
  Преподаватель кафедры переводоведения и практики перевода английского языка МГЛУ
 • Убин Иван Иванович
  Доктор филологических наук, профессор МГЛУ; заведующий кафедрой переводоведения и практики перевода английского языка переводческого факультета МГЛУ
 • Фролов Валентин Игоревич
  Преподаватель кафедры переводоведения и перевода английского языка переводческого факультета МГЛУ

Спосабы праходжання