C 1

Ниво на компетентно владеене

Изучавайки курса на ниво С1, Вие свободно ще говорите с околните хора на най-различни теми. Вие ще можете да обсъдите актуални политически, социални, културни проблеми и точно да аргументирате своята гледна точка. Вие ще разбирате езика на средствата за масово осведомяване, да четете неадаптирана литература и да гледате филми на руски език. Като завършите обучението, Вие ще можете да напишете текстове от различни стилове и жанрове: работен отчет, учебно есе или дори публицистична статия.

Структура на курса

 • Този курс ще ви помогне да оцените вашето текущо ниво на руския език и да разберете, на какви теми струва да обърните по-голямо внимание.

  Диагностично тестиране

   Съдържание на курса:
  • субтест «Лексика. Граматика»
  • субтест «Четене»
  • субтест «Аудиране»
  • субтест «Писане»
  • субтест «Говорене»
 • Основния курс е построен върху аутентични текстове, песни, телевизионни предавания. Вие ще можете непосредствено да се потопите в света на руската култура и повече да научите за традициите и менталитета.

  Основен курс

   Съдържание на курса:
  • комплекси с упражнения по фонетика, четене, лексика, граматика и писане
  • регулярно повтаряне на миналия материал
  • видеотека: оригинални неадаптирани художествени филми, телевизионни предавания и рекламни клипове
  • аудиотека: песни на съветски и руски изпълнители
  • тестове: система от междинно тестиране
  • възможност да се построи персонална траектория на обучение
 • Този курс ще научи да изказвате своюята гладна точка по най-различни въпроси. Вие ще можете да разсъждавате за политика, икономика, култура и много друго.

  Новини от Русия

   Съдържание на курса:
  • аутентични видеосюжети на различни теми
  • предпрегледни и следпрегледни задачи за всеки видеосюжет
  • тематичен преводачески речник към курса
 • Крайният тест ще позволи да се оцени, доколко добре е била усвоена програмата на текущото ниво, и ще покаже, владеете ли вие с достатъчно ниво на езика за получаване на сертификата.

  Завършващо тестиране

   Съдържание на теста:
  • субтест «Лексика. Граматика»
  • субтест «Четене»
  • субтест «Аудиране»
  • субтест «Говорене»
  • субтест «Писане»
  • информация за получаване на сертификата
 • Афанасиева Ирина Николаевна
  старши преподавател на катедрата за руски език за чужди учащи се от хуманитарните факултети на Московския Държавен университет «М.В. Ломоносов»
 • Вознесенская Ирина Михайловна
  кандидат на филологическите науки, доцент на катедрата за руски като чужд език и методика на неговото преподаване от филологическия факултет на Санкт-Петербургския държавен университет (СПбГУ)
 • Гончар Ирина Александровна
  кандидат на филологическите науки, доцент на катедрата за руски като чужд език и методика на неговото преподаване от филологическия факултет на Санкт-Петербургския държавен университет (СПбГУ)
 • Дунаева Лариса Анатолиевна
  доктор на педагогическите науки, професор, професор на катедрата за руски език за чужди учащи се от хуманитарните факултети на филологическия факултет на Московския Държавен университет «М.В. Ломоносов»
 • Клобукова Любов Павловна
  доктор на педагогическите науки, професор, завеждащ катедра за руски език за чужди учащи се от хуманитарните факултети на Московския Държавен университет «М.В. Ломоносов»
 • Колесова Дария Владимировна
  кандидат на филологическите науки, доцент на катедрата за руски като чужд език и методика на неговото преподаване от филологическия факултет на Санкт-Петербургския държавен университет (СПбГУ)
 • Попова Татияна Игоревна
  професор, доктор на филологическите науки, завеждащ научно-методичен отдел на Института за руски език и култура на Санкт-Петербургския държавен университет (СПбГУ)
 • Рогова Кира Анатолиевна
  доктор на филологическите науки, професор, професор на катедрата за руски език като чужд език и методика на неговото преподаване
 • Хорохордина Олга Виталиевна
  кандидат на филологическите науки, доцент, доцент на катедрата за руски като чужд език и методика на неговото преподаване на филологическия факултет на Санкт-Петербургския държавен университет (СПбГУ)
 • Шкурина Наталия Василиевна
  кандидат на филологическите науки, доцент на катедрата за руски като чужд език и методика на неговото преподаване на филологическия факултет на Санкт-Петербургския държавен университет (СПбГУ).

Начини на преминаване