B 2

Postkeçid səviyyəsi

Пройдя курсы постпорогового уровня, вы сможете поддержать разговор о политике, экономике, культуре. Вы научитесь составлять деловые письма, рассуждать и давать свою оценку происходящему. Вы будете понимать русские новости, без особых трудностей читать газеты и журналы. Окончив курс, вы сможете посмотреть фильмы с несложной лексикой и прочесть адаптированные повести и рассказы современных авторов на русском языке.

Kursun quruluşu

 • Bu multimedia interfəal xüsusi kyrs sizi söhbəti davam etdirmək və ən aktual mövzular üzrə öz fikrinizi rus dilində çatdırmaq öyrədəcək – siz siyasət, iqdisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət haqqında danışa biləcəksiniz.

  Rusiyadan xəbərlər

   Kursun mündəricatı:
  • subtest «Lersika. Qrammatika»
  • subtest «Oxu»
  • subtest «Dinləmə»
  • subtest «Yazı»
  • subtest «Danışma»
 • Əsas kurs Rusiyada xarici tələbələrin həyatından məzəli əhvalatlar əsasında tərtib edilib. Kursun qəhrəmanları ardınca siz nəinki rus dili biliyini təkmilləşdirə, hətta rus mədəniyyəti, ənənələri və mentaliteti ilə daha yaxından tanış ola, həmçinin Rusiyanı bu gün biz onu tanıdığımız kimi görə bilərsiniz.

  Əsas kurs

   Kursun mündəricatı:
  • bir süjeti olan poliloqlar seriyası
  • fonetika, oxu, leksika, qrammatika və yazı üzrə çalışmalar kompleksi
  • keçmiş materialın mütamadi təkrarı
  • videoteka: adaptasiya olunmamış bədii, cizgi filmləri və reklam roliklər
  • аudioteka: sovet və rusiya bəstəkarların mahnıları
  • şəxsi tədris trayektoriya qurmağın imkanı
 • Bu multimedia interfəal xüsusi kyrs sizi söhbəti davam etdirmək və ən aktual mövzular üzrə öz fikrinizi rus dilində çatdırmaq öyrədəcək – siz siyasət, iqdisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət haqqında danışa biləcəksiniz.

  Rusiyadan xəbərlər

   Kursun mündəricatı:
  • autentik və adaptasiya edilmiş müxtəlif mövzulu videosüjetlər
  • vedeo üzrə baxımnad qabaq və baxımnad sonrakı tapşırıqlar kompleksi
  • mövzurar üzrə ələvə materiallar (məqalələr, Kütləvi İnformasiya Vasitələrdə nəşrlər)
  • kusr üçün mövzulu tərcümə edilmiş lüğət
 • Yekun test carı səviyyə proqramının mənimsəməsini və sizin müvafiq sertifikat almaq üçün hazır olub-olmamasını göstərir .

  Yekun testdən keçmə

   Testin mündəricatı:
  • subtest «Lersika. Qrammatuka»
  • subtest «Oxu»
  • subtest «Dinləmə»
  • subtest «Danışıq»
  • subtest «Yazı»
  • sertifikatın alınması haqqında məlumat
 • Афанасьева Ирина Николаевна
  Старший преподаватель кафедры русского языка для иностранных учащихся гуманитарных факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова
 • Дунаева Лариса Анатольевна
  Доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка для иностранных учащихся гуманитарных факультетов филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
 • Клобукова Любовь Павловна
  Доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой русского языка для иностранных учащихся гуманитарных факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова
 • Колесова Дарья Владимировна
  Кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания филологического факультета СПбГУ
 • Рогова Кира Анатольевна
  Доктор филологических наук,  профессор, профессор кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания
 • Скороходов Лев Юрьевич
  Сотрудник института восточных языков и цивилизаций (INALCO) (Франция, Париж)
 • Хорохордина Ольга Витальевна
  Кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания филологического факультета СПбГУ

Keçmə üsulları