B 1

Прагово ниво

При успешно преминаване на курса от праговото ниво Вие уверено ще се ориентирате в мнозинството възникващи речеви ситуации. Ви еще можете да прочетете откъси от руски вестници и книги, да ги обсъдите със събеседника и да формулирате свое собствено мнение за прочетената статия или за гледания филм. Вие също так аще можете свързано да напишете за своите бъдещи планове или да опишете своите впечатления.

Структура на курса

 • Основен модул

   Съдържание на модула:
  • Всеки от шестте представени в модула уроци съдържа три раздела: комплекс задач по фонетика и четене; лексика, граматика и писане;
  • откъси от художествени филми, анимационни филми, видеоклипове;
  • публицистични, научно-популярни и художествени текстове.
 • Вие ще се научите да поддържате разговор и изказвате своята гледна точка върху най-изисканите теми – Вие ще може да разсъждавате за политика, икономика, общество, култура и не само.

  Модул «Новини от Русия»

   Съдържание на модула:
  • сборник с откъси на новинарски програми;
  • задачи преди гледане и след гледане за всеки видеосюжет;
  • нови думи преди всяко видео.
 • Окончателното тестване ще покаже, владеете ли Вие руския език на елементарно ниво (А1).

  Окончателно тестване

   Съдържание на теста:
  • Подтест «Лексика и граматика»;
  • Подтест «Четене»;
  • Подтест «Аудитиране».
 • Архангелская Алла Леонидовна,
  кандидат на педагогическите науки, доцент, доцент на катедрата за руски език №3 на факултета на руски език и общообразователни дисциплини на Руския университет за дружба на народите (РУДН)
 • Афанасиева Ирина Николаевна
  старши преподавател на катедрата за руски език за чужди учащи се от хуманитарните факултети на Московския Държавен университет «М.В. Ломоносов»
 • Дунаева Лариса Анатолиевна
  доктор на педагогическите науки, професор, професор на катедрата за руски език за чужди учащи се от хуманитарните факултети на филологическия факултет на Московския Държавен университет «М.В. Ломоносов»
 • Клобукова Любов Павловна
  доктор на педагогическите науки, професор, завеждащ катедра за руски език за чужди учащи се от хуманитарните факултети на Московския Държавен университет «М.В. Ломоносов»
 • Колесова Дария Владимировна
  кандидат на филологическите науки, доцент на катедрата за руски като чужд език и методика на неговото преподаване от филологическия факултет на Санкт-Петербургския държавен университет (СПбГУ)
 • Реброва Ирина Виталиевна
  кандидат на филологическите науки, доцент, старши преподавател (Senior Lecturer) на факултета за славистика на Залцбургския университет «Парис Лодрон»
 • Руденко-Моргун Олга Ивановна
  доктор на педагогическите науки, професор, професор на катедра за руски език №3 на факултета на руския език и общообразователни дисциплини на Руския университет за дружба на народите (РУДН)
 • Хорохордина Олга Виталиевна
  кандидат на филологическите науки, доцент, доцент на катедрата за руски като чужд език и методика на неговото преподаване на филологическия факултет на Санкт-Петербургския държавен университет (СПбГУ).

Начини на преминаване