B 1

Keçid səviyyəsi

При успешном прохождении курса порогового уровня вы будете уверенно ориентироваться в большинстве возникающих речевых ситуаций. Вы сможете прочитать отрывки из русских газет и книг, обсудить их с собеседником и сформулировать своё собственное мнение о прочитанной статье или о просмотренном кино. Вы также сможете связно написать о своих планах на будущее или описать свои впечатления.

Kursun quruluşu

 • Bu kurs sizin rus dilinin carı səviyyəsini qiymətləndirməyə və hansı mövzulara daha çox fikir vermək lazım olmağını başa düşməyə kömək edəcək.

  Diaqnostika testi

   Kursun mündəricatı:
  • subtest «Leksika. Qrammatika»
  • subtest «Oxu»
  • subtest «Dinləmə»
  • subtest «Yazı»
 • Əsas kurs sizə müəllif mətnləri başa düşmək və orada göstərilən problemləri qısaca və dürüst ifadə etmək kömək edəcək.

  Əsas kurs

   Kursun mündəricatı:
   Kursun altı dərsindən hər diri üç bölmədən ibarətdir:
  • fonetika və oxu; leksira, qrammatika və yazıdan tapşırıqlar kompleksi
  • videoteka: bədii, cizgi filmləri, reklam xüsusiyyətli videoroliklər
 • Yekun test sizin biliklərinizi qiymətləndirib sertifikat almaq üçün lazımlı dil səviyyəsinin olub-olmamasını göstərəcək.

  Yekun testdən keçmə

   Testin mündəricatı:
  • subtest «Leksika. Qrammatika»
  • subtest «Oxu»
  • subtest «Dinləmə»
  • < li> subtest «Danışma»
  • subtest «Yazı»
  • Sertifikatın alınması haqqında məlumat
 • Архангельская Алла Леонидовна
  Кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры русского языка №3 факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин РУДН
 • Афанасьева Ирина Николаевна
  Старший преподаватель кафедры русского языка для иностранных учащихся гуманитарных факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова
 • Васильева Татьяна Викторовна
  Доктор педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой иностранных языков ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН», доцент междисциплинарной кафедры образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»
 • Воронина Наталья Михайловна
  Старший преподаватель междисциплинарной кафедры Института международного образования и языковой коммуникации Томского политехнического университета (ФГАОУ ВО НИ ТПУ)
 • Вьюнов Юрий Андреевич
  Кандидат исторических наук, профессор, чл.-корреспондент Международной Кирилло-Мефодиевской академии славянского просвещения, член Союза журналистов Москвы, Профессор Гос. ИРЯ им. А.С.Пушкина
 • Дунаева Лариса Анатольевна
  Доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка для иностранных учащихся гуманитарных факультетов филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
 • Жиндаева Анастасия Геннадьевна
  Преподаватель кафедры русского языка №3 факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин РУДН
 • Зеленецкая Ирина Сергеевна
  Доцент кафедры Лингвистики и межкультурной коммуникации Московского государственного университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ), младший научный сотрудник отдела дистанционного обучения русского языка как иностранного Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина
 • Караджев Багаудин Ибрагимович
  Кандидат филологических наук, доцент, заместитель декана по учебной работе ФОСИС Гос.ИРЯ им. А.С. Пушкина
 • Клобукова Любовь Павловна
  Доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой русского языка для иностранных учащихся гуманитарных факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова
 • Колесова Дарья Владимировна
  Кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания филологического факультета СПбГУ
 • Кравченко Надежда Степановна
  Кандидат физико-математических наук, доцент междисциплинарной кафедры Института международного образования и языковой коммуникации Томского политехнического университета (ФГАОУ ВО НИ ТПУ)
 • Лёвина Галина Михайловна
  Доктор педагогических наук, профессор, главный научный сотрудник отдела дистанционного обучения РКИ Гос. ИРЯ им. А.С.Пушкина
 • Орлова Тамара Константиновна
  Кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой русского языка для иностранных граждан (МАДИ)
 • Полякова Наталья Сергеевна
  Ассистент междисциплинарной кафедры Института международного образования и языковой коммуникации Томского политехнического университета (ФГАОУ ВО НИ ТПУ)
 • Реброва Ирина Витальевна
  Кандидат филологических наук, доцент, старший преподаватель (Senior Lecturer) факультета славистики Зальцбургского университета имени Париса Лодрона
 • Руденко-Моргун Ольга Ивановна
  Доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка №3 факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин РУДН
 • Сойникова Анна Дмитриевна
  Доцент кафедры практики русского языка как иностранного Гос. ИРЯ им. А.С.Пушкина
 • Хорохордина Ольга Витальевна
  Кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания филологического факультета СПбГУ
 • Шипилова Светлана Сергеевна
  Кандидат физико-математических наук, старший преподаватель междисциплинарной кафедры Института международного образования и языковой коммуникации Томского политехнического университета (ФГАОУ ВО НИ ТПУ)

Keçmə üsulları