A 1

Poziom początkujący

Po ukończeniu kursu na poziomie początkującym Państwo potrafią zrozumieć proste słowa i zwroty z życia codziennego. Państwo się nauczą przedstawiania siebie i przedstawiania innych, uczestniczenia w dialogu na tematy życia codziennego. Państwo potrafią poprosić o pomoc w języku rosyjskim, zapytać o to, jak dotrzeć do określonego miejsca, umówić się na spotkanie. Stosując proste zwroty, Państwo potrafią opowiedzieć o sobie, swojej rodzinie i przyjaciołach, odpowiedzieć na zaproszenia, pytania, prośby i propozycje. Państwo nauczą się czytania po rosyjsku i rozumienia krótkich tekstów: ogłoszeń, karty dań w restauracji, listów prywatnych i wiadomości, prostych notatek. Państwo potrafią wypełnić ankietę, napisać krótką wiadomość, pocztówkę, złożyć życzenia.

Struktura kursu

 • Kurs zapozna z rosyjskim językiem mówionym, nauczy rozpoznawania i wymowy rosyjskich głosek, grup głosek, zapozna z rytmiką rosyjskiego słowa i intonacją języka rosyjskiego. Kurs okaże się przydatny dla tych, kto już rozpoczął naukę języka rosyjskiego, ale nigdy nie uczył się specjalnie fonetyki, kto nie wie, dlaczego rosyjskie wyrazy są pisane i wymawiane właśnie tak.

  Wstępny moduł fonetyczny

   Treść modułu:
  • Cechy systemu fonetycznego języka rosyjskiego w postaci lekcji wideo.
  • Rosyjskie samogłoski i spółgłoski, połączenia głosek, ich wymowa i odróżnianie
  • Zapisywanie rosyjskich głosek i ich połączeń
  • Zasady czytania w języku rosyjskim, literowe odpowiedniki głosek rosyjskich
  • Rytmika wyrazu w języku rosyjskim
  • Zapoznanie się z rosyjską intonacją i jej rolą w przekazaniu sensu wypowiedzi
 • Kurs podstawowy jest przeznaczony dla osób, które dopiero zaczynają naukę języka rosyjskiego. Państwo się dowiedzą, jak poznać kogoś, przywitać się i pożegnać po rosyjsku, jak się umówić na spotkanie, złożyć życzenia z okazji urodzin, kupić bilet lub zamówić obiad w restauracji. Państwo poznają podstawy gramatyki języka rosyjskiego i nauczą się pierwszych 1000 słów języka rosyjskiego. Radzimy przejść do kursu podstawowego po wstępnym module fonetycznym lub uczyć się dwóch modułów równolegle.

  Moduł podstawowy

   Treść modułu:
  • 20 lekcji tematycznych z rosnącym stopniem trudności
  • w każdej lekcji – nowe wyrazy i nowa gramatyka
  • w każdej lekcji – zadania, rozwijające umiejętności czytania, słuchania, mówienia i pisania
  • ilustracje i wideo, fakty o Rosji i rosyjskiej kulturze
 • Interaktywny zestaw ćwiczeń pomoże Państwu opanować trudne tematy gramatyczne języka rosyjskiego, nauczyć się konstrukcji gramatycznych i lepiej zapamiętać nowe wyrazy.

  Moduł ćwiczeniowy „Leksyka i gramatyka”

   Treść modułu:
  • tabele i konstrukcje gramatyczne
  • ćwiczenia z leksyki i gramatyki
  • pomoc i komentarze, podpowiedzi i zalecenia
 • Lekcje z plikami wideo pomogą Państwu lepiej zrozumieć rosyjski język mówiony, nawet jeśli Państwo dopiero rozpoczynają naukę języka rosyjskiego. Oglądając fragmenty programów telewizyjnych i blogów wideo, Państwo poznają znanych polityków, aktorów, pisarzy, naukowców, sportowców rosyjskich; Państwo zobaczą fragmenty znanych filmów rosyjskich.

  Moduł plików wideo „Rozmowy z Rosjanami”

   Treść modułu:
  • zestaw autentycznych fragmentów wideo
  • zadanie na rozumienia autentycznych fragmentów wideo
  • zadania, rozwijające umiejętność pisania i mówienia w języku rosyjskim
  • nowe wyrazy przed każdym wideo
 • Moduł został opracowany dla osób, które się nauczyły języka rosyjskiego na poziomie początkującym, chcą odświeżyć zdobytą wiedzę i umiejętności. Państwo zapoznają się z życiem rosyjskiej rodziny, poznają i przypomną sobie wiele nowych wyrazów i konstrukcji gramatycznych, nauczą się prowadzenia rozmowy w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

  Moduł intensywny

   Treść kursu:
  • Zestaw tekstów z rosnącym poziomem trudności i zadania do nauki czytania
  • Nagranie audio monologów, dialogów, polilogów i zadań, rozwijające umiejętność słuchania
  • Zadania, rozwijające umiejętność pisania i mówienia w języku rosyjskim
  • Leksyka i gramatyka w postaci ćwiczeń i obrazków
 • Test wynikowy pokaże, czy Państwo posługują się językiem rosyjskim na poziomie początkującym (A)

  Testy wynikowe

   Treść testu:
  • Subtest „Leksyka i gramatyka”
  • Subtest „Czytanie”
  • Subtest „Słuchanie”
  • Subtest „Pisanie”
  • Subtest „Mówienie”
 • Aleksiejewa Olga Wiaczesławowna
  lektor języka rosyjskiego jako obcego, specjalista do pracy edukacyjno-metodycznej Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina
 • Archangielskaja Ałła Leonidowna
  doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, docent Katedry Języka Rosyjskiego N 3 Wydziału Języka Rosyjskiego i Dyscyplin Ogólnych Rosyjskiego Uniwersytetu Przyjaźni Narodów
 • Afanasiewa Irina Nikołajewna
  starszy wykładowca Katedry Języka Rosyjskiego dla Studentów-Cudzoziemców wydziałów humanistycznych Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. M.W. Łomonosowa
 • Bitechtina Natalia Borisowna
  starszy pracownik naukowy Działu Naukowo-Metodycznego w Nauczaniu Języka Rosyjskiego Biura Zarządzania Działalnością Innowacyjną i Kształcenia Ustawicznego Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina
 • Wasiliewa Tatiana Wasiliewna
  doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, lektor języka rosyjskiego jako obcego
 • Wiesiełowskaja Tatiana Siergiejewna
  lektor języka rosyjskiego jako obcego, specjalista Laboratorium Innowacyjnych Środków Nauczania Języka Rosyjskiego Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina
 • Dunajewa Larisa Anatoliewna
  doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, profesor Katedry Języka Rosyjskiego dla Studentów-Cudzoziemców wydziałów humanistycznych Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. M. W. Łomonosowa
 • Kozłowcewa Nina Aleksandrowna
  lektor języka rosyjskiego jako obcego, specjalista Laboratorium Innowacyjnych Środków Nauczania Języka Rosyjskiego Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina
 • Klimowa Walentina Nikołajewna
  doktor nauk humanistycznych w zakresie filologii, docent, samodzielny pracownik naukowy Działu Naukowo-Metodycznego w Nauczaniu Języka Rosyjskiego Biura Zarządzania Działalnością Innowacyjną i Kształcenia Ustawicznego Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina
 • Kłobukowa Lubow Pawłowna
  doktór nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, profesor, kierownik Katedry Języka Rosyjskiego dla Studentów Cudzoziemców wydziałów humanistycznych Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. M.W. Łomonosowa
 • Kuźmina Anastasija Nikołajewna
  asystentka Laboratorium Innowacyjnych Środków Nauczania Języka Rosyjskiego Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina
 • Kupreszenko Olga Fiodorowna
  specjalista Laboratorium Innowacyjnych Środków Nauczania Języka Rosyjskiego Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina
 • Lebiediewa Marija Juriewna
  doktor nauk humanistycznych w zakresie filologii, kierownik Laboratorium Innowacyjnych Środków Nauczania Języka Rosyjskiego Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina
 • Orłow Alister Aleksandrowicz
  młodszy pracownik naukowy Laboratorium Innowacyjnych Środków Nauczania Języka Rosyjskiego Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina
 • Rublowa Jekatierina Władimirowna
  doktor nauk humanistycznych zakresie filologii, kierownik Katedry Nowoczesnych Metod Nauczania Języka Rosyjskiego Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina
 • Rudenko-Morgun Olga Iwanowna
  doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, profesor, profesor Katedry Języka Rosyjskiego N 3 Wydziału Języka Rosyjskiego I Nauk Ogólnych Rosyjskiego Uniwersytetu Przyjaźni Narodów
 • Riabowa Jewgienija Aleksandrowna
  asystent Katedry Stażu Specjalistów Zagranicznych Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina
 • Sołowiec Jekatierina Andriejewna
  lektor języka rosyjskiego jako obcego, asystent Laboratorium Innowacyjnych Środków Nauczania Języka Rosyjskiego Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina
 • Fiedosiejewa Anna Wiaczesławowna
  doktor nauk humanistycznych w zakresie filologii, asystent Katedry Języka Rosyjskiego jako Obcego Wydziału Przygotowania do Studiów Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina
 • Szamsutdinowa Riegina Rinatowna
  lektor języka rosyjskiego jako obcego, specjalista Laboratorium Innowacyjnych Środków Nauczania Języka Rosyjskiego Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina

Jak wziąć udział